Počty přihlášek podle přijímacích oborů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Sestava vypisuje počty převedených e-přihlášek a papírových přihlášek podle jednotlivých přijímacích oborů tak, jak jsou nadefinované ve formuláři Nastavení parametrů přijímacího řízení (PJ0040). Součty jsou tedy členěny pro jednotlivé specializace či kombinace podle kola přijímacího řízení a místa studia.

Nastavením parametru Počty dle pohlaví lze vypsat kromě celkového počtu i počty přihlášených mužů a žen. Použití dalších parametrů je intuitivní.