Výstup do systému SYPTR (RA0200)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k vygenerování zdrojových souborů pro externí systém SYPTR (systém pro sestavení rozvrhu).

Ovládání

V bloku Rozvrhové akce vybereme akce podle libovolného výběrového kritéria. V levé části pak označíme rozvrhové akce, které chceme zahrnout do výstupu. Pro hromadné označení/odznačení lze použít tlačítka Označitt všeOdznačitt vše ve spodní části formuláře.

Jsou-li označené požadované akce, klikneme na tlačítko Generovat soubory do adresáře a do výstupního adresáře (přednastaveno do Vašeho lokálního temp adresáře) se vygenerují tyto soubory (vstup pro systém SYPTR):

  • mistnosti.txt

  • ucitele.txt

  • omezena_doba_ucitele.txt

  • rozvrh_akce.txt

  • ucitele_rozvrh_akci.txt

  • doporucene_mistnosti.txt

  • rozvrhove_krouzky.txt

  • rozvrh_akce_krouzky.txt

  • domeny.txt - obsahuje záznamy používaných domén z tabulky cg_ref_codes

Jednotlivé položky jsou oddělené středníkem, každý záznam je na nové řádce. V případě sloupců nad doménami je v souborech položka rv_low_value, tj. hodnota z databáze.

Přístup

  • Administrátor