Učitelé — popis entity

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Umožňuje vyhledat učitele podle položek filtru Pracoviště a Příjmení učitele.

Je nutné zadat alespoň jeden údaj do formulářových položek Pracoviště nebo Příjmení učitele.

Pro pomoc při výběru údajů do filtru je k dispozici dohledávač u položek Pracoviště nebo Příjmení učitele. Při vyplnění Pracoviště se při použití dohledávače u Příjmení učitele zužuje výběr dle Pracoviště. Obráceně to neplatí.

U každého učitele lze zobrazit následující údaje:

  • Základní údaje. Proklikatelné je Pracoviště — Odkaz vede na entitu Katedra.

  • Termíny zkoušek. Detailní informace, kde jsou uvedeny k termínům vyučující, místnosti a studenti, kteří jsou na termínu zkoušky zapsání. Proklikatelné položky jsou Detail — vede na entitu Termín—Základní údaje, Předmět — vede na entitu Předmět, Místnost — vede na entitu Místnost a Obs/max, která vede na entitu Termín-Zapsaní studenti.

  • Předměty. Seznam předmětů, které vybraný učitel učí. Proklikatelná je položka Název předmětu, jejíž odkaz vede na entitu Předmět. Lze filtrovat dle Akademického roku.

  • Rozvrh. Rozvrh učitele v tabulkovém nebo grafickém formátu. Proklikatelné údaje vedou na patřičné entity v prohlížení. Filtroval lze dle Ak. roku a semestru.

  • Vedené vš. kvalifikační práce. Seznam prací, které byly na katedře vypsané. Lze filtrovat dle roku. Proklikatelné údaje jsou Název práce a Os.číslo. Tyto údaje vedou na entity Kvalifikační práce a Student.

Videonávod: Vyhledání rozvrhu učitele Verze a vzhled prezentované aplikace se může lišit od aktuální verze aplikace na vaší škole. Videonávod je uveřejněn se souhlasem autora.