Přidělování čísla certifikátu a tisk duplikátu. (AN0063)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k přípravě převedených studentů pro vytištění certifikátu. Je nutné postupně převést studenty, kteří splnili certifikát, do stavu Povolen pro tisk.

Ovládání

Ve formuláři se objevují všichni studenti, převedení na certifikátové programy pomocí formuláře Převod studentů na certifikátové programy (AN0061). Po převedení jsou ve stavu zpracování V přípravě. Lze si zobrazit všechny studenty nebo vybrat studenty v některém stavu zpracování. Pro zobrazení studentů v archívu je nutno zaškrtnout volbu Archív

Přidělení čísla osvědčení

Studentům je třeba přidělit číslo osvědčení a rok ukončení certifikátu. Kliknutím na tlačítko Splněný certifikát vpravo u příslušného záznamu studenta. se vyplní číslo certifikátu, rok ukončení certifikátu a stav zpracování se změní na S certifikátem. Po převedení do stavu S certifikátem lze opravit rok ukončení (standardně se vyplní podle aktuálního akad. roku) na rok skutečného ukončení certifikátu. Tím se zároveň automaticky upraví i číslo osvědčení.

Příprava pro tisk

Pro vytištění je třeba převést studenty do stavu Povolen pro tisk. To se provede takto: Klikněte na zaškrtávací políčko vlevo u příslušného záznamu (záznamů) nebo klikněte na tlačítko Označ všechny (označí všechny studenty ve stavu zpracování S certifikátem). Nyní je přístupné tlačítko Povol pro tisk ve spodní části obrazovky. Klikněte na něj a všichni označení studenti se převedou do stavu zpracování Povolen pro tisk. Takto připravení studenti mohou být následně vytištěni pomocí sestavy Certifikáty - výstup do TEXu (Z_CE_TEX). Spuštěním sestavy s příslušným nastavením parametrů se studenti převedou do stavu Vytištěn.

Přidělení archivního čísla certifikátu

Pomocí sestavy Certifikáty - výstup do TEXu (Z_CE_TEX) jsou studenti převedeni do stavu Vytištěn. Pak je možné je pro jednotlivé certifikátové programy kliknutím na tlačítko Archivovat (bez označování studentů) převést všechny do stavu Archivován a přidělit jim zároveň archivní číslo. Tím je zpracování dokončeno a tito studenti se standardně ve formuláři nezobrazují.

Kromě toho je možné převést do stavu Archivován stejným způsobem (kliknutím na tlačítko Archivovat bez označování studentů) i studenty ve stavu Povolen pro tisk.

Opravný tisk certifikátu

V případě, že zjistíte u studenta ve stavu zpracování Povolen pro tisk chybné nebo chybějící údaje, můžete ho kliknutím na tlačítko Splněný certifikát vrátit zpět do stavu zpracování S certifikátem a tím jeho vytištění na přechodnou dobu znemožnit. Po opravě údajů ho převedete opět do stavu Povolen pro tisk a tím umožníte jeho vytištění.

V případě, že zjistíte u studenta ve stavu zpracování Vytištěn chybné nebo chybějící údaje, můžete ho kliknutím na tlačítko Splněný certifikát vrátit zpět do stavu zpracování S certifikátem. Po opravě údajů ho převedete opět do stavu Povolen pro tisk a tím umožníte jeho nové vytištění.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka