Úprava rozvrhu

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Doposud jsme se zabývali jen popisem toho, jak aplikace vypadá, co v ní všechno je a jak se to ovládá. Nyní začneme skutečně něco dělat, začneme přemisťovat rozvrhové akce, vytvářet nové, hledat pro ně volné místnosti, přiřazovat kroužky či učitele atd.