Hromadný e-mail — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží k hromadnému rozesílání elektronické pošty větším skupinám uživatelů IS/STAG (převážně studentům a vyučujícím). Výběr skupin uživatelů-adresátů je velmi úzce svázán s daty zadanými v IS/STAG. Pro přihlášeného uživatele je přístupná na záložce Moje výuka, na podstránce Hromadný e-mail. Aplikaci tvoří dvojice portletů.

Hromadný e-mail

Obrázek 196. Hromadný e-mail. 

Omezení přístupu k aplikaci

K aplikaci má přístup každý zaměstnanec Západočeské univerzity, nicméně přidávání jednotlivých skupin příjemců (např. studentů předmětu) je omezeno na základě STAGovské role uživatele:

  • Vyučující. Každý vyučující může odeslat e-mail všem studentům zapsaným na předmětu vyučujícího (předměty, které vyučuje — garantuje, přednáší, vede cvičení či seminář), studentům na rozvrhových akcích a termínech zkoušek vyučovaných předmětů a studentům předmětu, kteří ještě nemají zadané žádné hodnocení. Dále mají vyučující možnost poslání hromadného e-mailu studentům, kteří mají zapsané libovolné téma samostatné práce. Může také odeslat e-mail všem vyučujícím libovolného svého předmětu (tedy svým kolegům).

  • Katedra. Uživatel s rolí katedra má práva stejná jako vyučující této katedry. Navíc může odesílat e-maily všem vyučujícím a studentům celé katedry, studentům oboru, který patří pod danou katedru a všem garantům předmětů katedry.

  • Studijní referentka a tajemník fakulty. Tito uživatelé mohou odeslat e-mail studentům zapsaným na předmětu vyučovaném libovolnou katedrou fakulty, studentům studujícím obor nebo kombinaci oborů dané fakulty a uchazečům o studium na fakultě (uchazečům z převedeným z přijímacího řízení i nepřevedeným). Dále je zde možnost výběru studentů, kteří mají neuhrazenou pohledávku (dlužníci) a studentů na krátkodobém pobytu i domácích studentů na výjezdu na cizí univerzitě (samostatná záložka ECTS výjezdy a ECTS příjezdy).

  • Rozvrháři. Fakultní rozvrháři a superrozvrháři a univerzitní rozvrháři mají právo odeslat e-mail studentům rozvrhových akcí, na jejichž změny mají tito uživatelé právo (jsou jejich vlastníky).

  • Coursemasteři. Coursemasteři mohou prostřednictvím portletu oslovit všechny editory předmětu, který je evidován v systému Courseware.

  • ECTS koordinátoři. Mohou oslovit cizí studenty na krátkodobém pobytu i domácí studenty na výjezdu na cizí univerzitě.

Více informací o rolích uživatelů naleznete v kapitole Nastavení přístupu vyučujícího.

Změny a novinky v nové verzi portletu

  • Posílání zpráv jako Oznámení Do hromadného e-mailu byly přidány dva nové způsoby odeslání zprávy. K e-mailu přibyly možnosti odeslání jako Oznámení a Důležité oznámení. Obě možnosti používaji mechanismus oznámení. Liší se od sebe tím, že u obyčejného oznámení si uživatelé-příjemci muzou volit způsob doručení (e-mail hned, e-mail jednou denně, jen zobrazit v portálu, vůbec neukazovat). Důležité oznámení naopak nejde potlačit a adresátům by se mělo vždy odeslat e-mailem.

    Součástí oznámení je v obou případech je pak odkaz, kterým příjemce v portálu potvrdí přečtení zprávy. Informaci o přečtení potom má k dispozici odesílatel zprávy na záložce Odeslané zprávy.

  • Přidána skupina Studenti na státnicových termínech (de fakto tak lze získat seznam absolventu) pro studijní referentku a tajemníka fakulty