Kontroly rozvrhu prováděné aplikací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Aplikace umí nebo bude umět provádět různé kontroly rozvrhu či jednotlivých rozvrhových akcí. Tou nejdůležitější kontrolou, kterou provádí, je kontrola kolizí rozvrhových akcí, o které je sepsána zvláštní kapitola. V této kapitole bude popsáno jednak obecné nastavení všech typů kontrol (včetně kolizí), dále pak budou popsány všechny další kontroly, které aplikace dokáže provádět.