Počty přihlášek podle specializací/kombinací

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Sestava obsahuje tři součtové sloupce:

Všechny e-přihlášky. Všechny e-přihlášky podané uchazeči pomocí portálové aplikace E-Přihláška

Převedené e-přihlášky a papírové přihlášky. Všechny e-přihlášky převedené ve formuláři Převod e-přihlášky do přijímacího řízení (PJ0025) a všechny papírové přihlášky vložené ve formulářích Zadání uchazeče po oborech (PJ0020) nebo Zadání uchazeče jednotlivě (PJ0021).

Zaplacené přihlášky. Všechny zaplacené e-přihlášky a papírové přihlášky

Parametr Výběr spec./kombinace může být nastaven takto:

  • Kombinace a specializace mimo kombinaci: Počty uchazečů na všech kombinacích a samostatných specializacích

  • Kombinace: Počty uchazečů na všech kombinacích

  • Specializace (bez spec. v kombinaci): Počty uchazečů na samostatných specializacích

  • Specializace (všechny): Počty uchazečů na specializacích, uchazeči hlásící se na kombinaci jsou započítáni do každé specializace z kombinace (tj. tvoří-li kombinaci např. tři specializace, bude uchazeč započten třikrát)

  • Celkový počet pro volbu KombinaceSpecializace (bez spec. v kombinaci) se rovná celkovému počtu pro volbu Kombinace a specializace mimo kombinaci.

  • Celkový počet pro volbu Kombinace a specializace mimo kombinaci se rovná pro stejné zadání parametrů celkovému počtu v sestavě Počty přihlášek podle studijních programů.