Hromadný zápis a ukončení studia (ES0130)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k provedení hromadného zápisu a ukončení studia na začátku akademického roku.

Ovládání

  1. Proveďte dotaz na skupinu studentů, které chcete hromadně přidělit zápis nebo ukončení studia.

  2. V leve části zaškrtněte studenty, kterým budete chtít hodnoty hromadně zapsat. Kliknutím na tlačítko Označ všechny lze najednou zaškrtnout všechny dotazem vybrané studenty.

  3. V horní části vyplňte hodnoty, které chcete zaškrtnutým studentům přidělit. Pokud ukončujete studium, je možné zároveň vložit datum zápisu do následujícího roku (v případě, že záznam pro následující rok pro daného studenta existuje) tak, že vyplníte do políčka Ak. r.+1 požadované datum zápisu. To musí být shodné nebo mladší než datum ukončení.

  4. Klikněte na tlačítko Přiděl a všem zaškrtnutým studentům (kteří mají tyto položky nevyplněné) se vloží předvyplněné hodnoty. V případě, že chcete na novou hodnotu přepsat i záznamy, kde už je hodnota vyplněná, zaškrtněte volbu přepsat i vyplněné hodnoty.

  5. Uložte změny do databáze. V případě, že se při ukládání u některého studenta objeví chybová hláška, zastaví se ukládání na záznamu tohoto studenta. Poznamenejte si studenta a chybu, která nastala - můžete se např. pokoušet vkládat datum ukončení nižší než datum zápisu, datum zápisu bez datumu ukončení v předchozím roce apod. U tohoto studenta smažte nově vkládanou hodnotu a znovu se pokuste o uložení do databáze. Studenty, u kterých se objevila chyba, budete muset po úspěšném uložení ostatních dořešit jednotlivě.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka