Část VII. Windows klient IS/STAG

Uživatelská příručka

Obsah

Příručka
Pojmy
Obecné ovládání formulářů
Obecné informace
Klávesy obecně
Popis menu
Obecné ovládání nových formulářů
Obecné informace
Klávesy obecně
Popis menu
Obecné ovládání tiskových sestav
Úvodní informace
Spuštění sestavy a nastavení parametrů
Převod sestav do formátu PDF
Sestava nefunguje podle našich představ - co je příčinou ?
Změna hesla
Popis
Přístup
Ostatní formuláře a reporty
Číselník okresů
Přihlašovací formulář
Import a export aktivit
Hlášení pro nemocenské pojištění
Diploma Supplement
Seznam pro ubytování na koleji
Přepočtené celkové průměry
Studenti s uznanou dobou rodičovství
Průměr za 1. etapu
Matrika - počty 3- a 4+
Počty financovaných studentů na fakultě
NAPOVEDA
Podle termínu po předmětech - oborové č.
Podle termínu - oborové č.
Podle oboru po předmětech - anonymní
Podle termínu po předmětech - anonymní
Ubytování uchazečů na koleji
Nastavení přístupu
Parametry databáze
Matrika v1
Konec ak. roku
Zápis o certifikátové zkoušce - výstup do TEXu pro jednoho studenta
Soubor pro dopisy (Word)
Soubor pro dopisy (Word)
Diploma Supplement - výstup do TEXu
Hlášení pro důchodové pojištění
Chybové listy - do souboru
Katalogy - soubor
Kontrola studijních plánů
Poštovní podací arch, adresní štítky
Poštovní podací arch - starý
Adresní štítky jednosloupcově -soubor
Adresní štítky dvousloupcově -soubor
Seznam studentů pro předzápis
Adresní štítky (jednosloupcové)
Adresní štítky
Adresní štítky (úzké)
Export pro UIV - VOŠ
Diplomy, vysvědčení - výstup do TEXu pro jednoho studenta
Parametry IS/STAG
Všechny oblasti
Časová omezení
Časová omezení, předměty
Časová omezení, rozvrh
Časová omezení, ubyt. stip.
Časová omezení, zadávání známek
Diploma Supplement
ECTS
Epřihláška
Evaluace
IP a CC
Kontroly
Ostatní
Plagiáty
Platby - obecné
Platby za studium
Předměty
Předzápis
Přijímačky
Rozvrhy
Saldo
SIMS
Soc. stipendia
Spisovka
Termíny zkoušek
Ubyt. stipendia
VŠKP
WWW
Zadávání známek
Zkoušení
Role
Admin e-learningových systémů
Administrátor
Administrátor absolventů
Administrátor evaluace
Akreditační komise
Anti-plagiátorská kontrola
Děkan
ECTS koordinátor instituce
ECTS koordinátor pracoviště
Editor portálu
E-mailové konto
Fakultní rozvrhář
Fakultní správce absolventů
Fakultní superrozvrhář
Hosté
Katedra
Knihovna
Knihovna správce
Komerce
Management
Marketing
Operátor
Prorektor
Přijímací řízení
Rektor
Schvalování rozvrhových podkladů
Spec. referentka
Správa číselníků a uživatelů
Správa nostrifikací
Správa praxí
Správa předmětů
Správa předpisů plateb studentů
Správa stud. plánů
Správce klauzurních prací
Správce témat
Student
Studijní referentka
Tajemník fakulty
Univerzitní rozvrhář
Úprava Q-rámce oboru
Vedoucí katedry
Vyučující
Webové služby pro E-přihlášku
Zahraniční referentka
Zapisovatel státnic
Přijímací řízení
Komise, termíny, studenti na termínu
Popis
Ovládání
Přístup
E-přihlášky
Popis
Ovládání
Přístup
Převod e-přihlášky do přijímacího řízení
Popis
Ovládání
Přístup
Zadání uchazeče po oborech
Popis
Ovládání
Přístup
Zadání uchazeče jednotlivě
Popis
Ovládání
Přístup
Seskupení oborů se stejnými testy
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Nastavení parametrů přijímacího řízení
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Kopírování přijímacích oborů na nový rok
Popis
Ovládání
Přístup
Kopírování parametrů přijímacích oborů
Popis
Ovládání
Přístup
Hromadné zadávání výsledků ze SŠ
Popis
Ovládání
Přístup
Hromadné zadávání výsledků ze SŠ a testů
Popis
Ovládání
Přístup
Vyplňování výsledků u více uchazečů (menu)
Podle oboru po předmětech
Podle oboru
Podle termínu po předmětech
Podle termínu
Přidělení rozhodnutí uchazečům
Popis
Ovládání
Přístup
Export/import výsledků
Popis
Ovládání
Přístup
Hromadná korespondence pro e-přihlášky
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Hromadná korespondence pro přijímací řízení
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Číselník předmětů k přijímacím zkouškám
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Tisk přihlášek
Popis
Ovládání
Přihláška plná
Přihláška zkrácená
Přístup
Počty přihlášek podle přijímacích oborů
Popis
Ovládání
Přístup
Počty přihlášek podle specializací/kombinací
Popis
Ovládání
Přístup
Počty přihlášek podle studijních programů
Popis
Ovládání
Přístup
Jmenný seznam uchazečů
Popis
Ovládání
Přístup
Přehled přijímacích oborů zapsaných uchazečem
Popis
Ovládání
Přístup
Seznamy uchazečů na termínu (menu)
Seznam uch. na termínu - variantní sestava
Seznam uch. pro zkušební komise - výsledky SŠ
Seznam uch. na termínu - Obor
Seznam uch. na termínu - Prez. listina
Uchazeči - kontrola údajů
Popis
Ovládání
Přístup
Adresní štítky dvousloupcově graficky
Popis
Ovládání
Přístup
Data o výsledcích přijímacího řízení pro MŠMT
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Pořadí uchazečů podle bodů (menu)
ze SŠ celkem
ze SŠ po předmětech
z testů celkem
z testů po předmětech
Pořadí uchazečů na kombinaci
Popis
Ovládání
Přístup
Přehled uchazečů podle průměru SŠ
Popis
Ovládání
Přístup
Uchazeči podle abecedy (menu)
Uchazeči podle abecedy - Prezence k zápisu
Souhrny výsledků (menu)
Souhrn výsledků přijímacího řízení podle kódů
Souhrn výsledků přijímacího řízení
Počty uchazečů podle středních škol
Seznam odvolání
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Absolvent
Převod studentů do modulu Absolvent.
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Přidělení čísel (vysvědčení, diplom, archív)
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Diplomy a vysvědčení
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Komise pro závěrečné zkoušky
Popis
Ovládání
Přístup
Diplomy, vysvědčení - výstup do TEXu
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Diplomy 2
Popis
Ovládání
Přístup
Diploma Supplement
Popis
Ovládání
Přístup
Summary of Student Data
Popis
Ovládání
Přístup
Změna vlastníka absolventa
Popis
Ovládání
Přístup
Převod studentů na certifikátové programy
Popis
Ovládání
Přístup
Certifikáty
Popis
Ovládání
Přístup
Přidělování čísla certifikátu a tisk duplikátu.
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Certifikáty - výstup do TEXu
Popis
Ovládání
Přístup
Evidence certifikátů
Popis
Ovládání
Přístup
Vysokoškolské kvalifikační práce
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Zadání diplomové práce - výstup do TEXu
Popis
Ovládání
Přístup
Zápis o závěr. zkoušce
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Zápis o státní záv. zkoušce - výstup do TEXu
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Převzetí DP knihovnou
Popis
Ovládání
Přístup
Doplnění údajů o DP knihovnou
Popis
Ovládání
Přístup
Pořadí státnic
Popis
Ovládání
Přístup
Kontrola údajů pro vysvědčení
Popis
Ovládání
Přístup
Kontrola dat pro DS II
Popis
Ovládání
Přístup
Seznam absolventů
Popis
Ovládání
Přístup
Evidence absolventů
Popis
Ovládání
Přístup
Počty absolventů po fakultách, oborech
Popis
Ovládání
Přístup
Počty absolventů podle typu, formy studia
Popis
Ovládání
Přístup
Seznam studentů s jejich kvalif. pracemi
Popis
Ovládání
Přístup
Seznam kvalif. prací předávaných knihovně
Popis
Ovládání
Přístup
Potvrzení o převzetí diplomu
Popis
Ovládání
Přístup
Přehled o vystavených diplomech a vysvědčeních
Popis
Ovládání
Přístup
Celkové výsledky studia
Popis
Ovládání
Přístup
Celkové výsledky studia - graficky
Popis
Ovládání
Přístup
Programy a specializace
Studijní programy a specializace
Popis
Ovládání
Přístup
Kombinace specializací
Popis
Ovládání
Přístup
Číselné řady diplomů a vysvědčení
Popis
Ovládání
Přístup
Oprava specializací
Popis
Ovládání
Přístup
Marketing
Přístup
Předměty
Předměty
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Kopírování předmětů
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Kapacity
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Program předmětu
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Nahrazující předměty
Popis
Ovládání
Přístup
Aktivity
Popis
Ovládání
Přístup
Seznam předmětů katedry
Popis
Ovládání
Přístup
Seznam předmětů stud. programu
Popis
Ovládání
Přístup
Katalog předmětů
Popis
Ovládání
Přístup
Předměty nezařazené do studijních plánů
Popis
Ovládání
Přístup
Předměty - akreditační sestava
Popis
Ovládání
Přístup
Anotace předmětů - výstup do TeXu
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Stud. plány
Studijní plány
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Kopírování st. plánů
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Segmenty st. plánů
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Kontrola studijních plánů.
Popis
Ovládání
Přístup
Hrom. korespondence pro akreditaci stud. progr.
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Tisk studijních plánů
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Rozvrh
Rozvrhové akce
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Kopírování rozvrhových akcí
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Generování aposteriorních akcí
Popis
Ovládání
Přístup
Kroužky
Popis
Ovládání
Přístup
Kontroly rozvrhových akcí
Popis
Ovládání
Přístup
Změna vyučujícího, místnosti, plánu
Popis
Ovládání
Přístup
Kontrola přiřazení kroužků
Popis
Ovládání
Přístup
Přesun studentů mezi akcemi
Popis
Ovládání
Přístup
Přesun studentů z apost. akcí
Popis
Ovládání
Přístup
Zakázané akce
Popis
Ovládání
Přístup
Jednorázové akce
Popis
Ovládání
Přístup
Přístup k blokacím
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Povolování využití místnosti vlastníkem
Popis
Ovládání
Přístup
Budovy - místnosti - inventář
Popis
Ovládání
Přístup
Seznam rozvrhových akcí
Popis
Ovládání
Přístup
Seznam studentů na rozvrhové akci
Popis
Přístup
Rozvrh místnosti - tabulka
Popis
Ovládání
Přístup
Výstup do systému SYPTR
Popis
Ovládání
Přístup
Vstup ze systému SYPTR
Popis
Ovládání
Přístup
Zkoušky
Seznam termínů zkoušek
Popis
Ovládání
Přístup
Předměty - statistika
Popis
Ovládání
Přístup
Stav plnění předmětů
Popis
Ovládání
Přístup
Zadávání zápočtů a známek
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Zadávání zápočtů a známek po katedrách
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Studenti
Evidenční karta studenta
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Studentská konta
Popis
Ovládání
Přístup
Změna programu nebo specializace (menu)
Změna specializace (stud. plánu)
Změna specializace (stud. plánu) jednotlivce
Změna st. programu
Změna st. programu jednotlivce
Změna fakulty
Přidělení kruhu a skupiny studentům
Popis
Ovládání
Přístup
Zápis akcí skupině studentů.
Popis
Ovládání
Přístup
Odzápis a přesun studentů na akcích
Popis
Ovládání
Přístup
Zápis kroužku skupině studentů
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Zápis předmětu skupině studentů
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Přesun předmětů mezi os. čísly studenta
Popis
Ovládání
Přístup
Hromadný přesun předmětů a VŠKP
Popis
Ovládání
Přístup
Hromadný zápis a ukončení studia
Popis
Ovládání
Přístup
Převod z přijímaček
Popis
Ovládání
Přístup
Převod ECTS
Popis
Ovládání
Přístup
Studentská karta - výstup do TEXu
Popis
Ovládání
Přístup
Potvrzení o studiu
Popis
Ovládání
Přístup
Výjezdy studentů
Popis
Ovládání
Přístup
Příjezdy studentů
Popis
Ovládání
Přístup
Generování nového akad. roku
Popis
Ovládání
Přístup
Přesun nesplněných předmětů
Popis
Ovládání
Přístup
Ročníkové zápisy
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Nostrifikace
Popis
Ovládání
Přístup
Student - info
Popis
Ovládání
Přístup
Kontroly studia
Popis
Ovládání
Přístup
Hromadná korespondence
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Kolej (menu)
Evidence ubytování na koleji
Zápisové listy (menu)
Zápisový list A
Zápisový list B
Kontrola po 1. semestru
Popis
Ovládání
Přístup
Počty studentů (menu)
Počty studentů na fakultě
Počty studentů podle programu, typu a formy studia
Počty studentů na univerzitě
Seznam studentů s osobními údaji
Popis
Ovládání
Přístup
Seznam studentů obecný
Popis
Ovládání
Přístup
Adresní štítky dvousloupcově graficky
Popis
Ovládání
Přístup
Seznam přerušení a ukončení
Popis
Ovládání
Přístup
Studenti s uznanou dobou rodičovství
Popis
Ovládání
Přístup
Průběh studia
Popis
Ovládání
Přístup
Kontroly studia - sestava
Popis
Ovládání
Přístup
Přehled studií
Popis
Ovládání
Přístup
Katalogy (menu)
Seznam studentů na předmětu
Katalogy podle katedry
Matrika (menu)
Matrika - počty
Matrika - seznam
Příspěvek z MŠMT na studenty
Předzápis (menu)
Chybové listy - graficky
Studenti bez provedeného předzápisu
Výpis studentů podle průměru (stipendia, ...)
Popis
Ovládání
Přístup
Docházka studentů na předměty
Popis
Ovládání
Přístup
Docházkový list
Popis
Ovládání
Přístup
Platby
Předpisy plateb - přiřazení st. prog./příj. oborů
Popis
Ovládání
Přístup
Předpisy plateb - přiřazení studentů/uchazečů
Popis
Ovládání
Přístup
Pohledávky a závazky studenta/uchazeče
Popis
Ovládání
Přístup
Kopírování předpisů
Popis
Ovládání
Přístup
Platby a jejich rekapitulace
Popis
Ovládání
Přístup
Hromadné příkazy bance
Popis
Ovládání
Přístup
Studenti/Uchazeči na platebním předpisu
Popis
Ovládání
Přístup
Pohledávky a závazky studenta
Popis
Ovládání
Přístup
Systém
Správa uživatelů
Popis
Ovládání
Přístup
Správa domén
Popis
Ovládání
Přístup
Parametry STAGu
Popis
Ovládání
Přístup
Spisová služba - podací deník
Popis
Ovládání
Přístup
Spisová služba - nastavení
Popis
Ovládání
Přístup
Nastavení předzápisu
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Matrika
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Zpracování hlášení pro VZP
Ovládání
Přístup
Správa už. profilů
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Audit - administrace
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
Uživatelské menu
Popis
Ovládání
Poznámky
Přístup
RUIAN
Popis
Ovládání
Přístup
Stavové diagramy - stavy a jejich přechody
Popis
Ovládání
Přístup
Typ žádosti
Popis
Ovládání
Přístup
Správa souborů
Popis
Ovládání
Přístup
Nastavení požadavků na rozvrh
Popis
Ovládání
Přístup
Nastavení QRAM
Přístup
Orion - vazby
Popis
Ovládání
Přístup
Správa e_mail konta
Přístup
Typy komentářů
Popis
Ovládání
Přístup
Zápis do kalendáře
Popis
Ovládání
Přístup
Časové řady
Popis
Ovládání
Přístup
Číselníky (menu)
Obce - ubyt. stip, 6.pád
Číselník států
Číselník vysokých škol
Číselník středních škol
Číselník oborů středních škol.
Číselník studijních programů
Číselník oborů
Číselník pracovišť
Budovy - místnosti - inventář
Číselník ISCED
Seznam osob
Správa aplikace (menu)
Správa aplikačních modulů
Uživatelské chyby
Ošetření constraintů
Využití domén