Přehled studií (G_PREHL)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava vypisuje studenty, kteří

 • studují na fakultě vícekrát

 • studují jinou fakultu

 • studovali jinou fakultu

 • studovali stejnou fakultu

 • studují jinou školu

 • studovali jinou školu Pomocí parametrů můžete zvolit jen některé z těchto seznamů. V seznamu studentů jsou zobrazeny tyto položky :

 • osobní číslo

 • příjmení, jméno, titul

 • datum nástupu

 • datum ukončení

 • škola

 • kód ukončení

 • získaný titul

Ovládání

Požadovaného studenta/studenty můžete vybírat pomocí parametru Osobní číslo nebo pomocí parametrů Studijního programu, Studijního oboru, dále pomocí parametrů Vyučovací jazyk, Kombinace, Místo výuky, Kód ukončení, Vykazován

Přístup

 • Administrátor

 • Fakultní rozvrhář

 • Fakultní superrozvrhář

 • Katedra

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Univerzitní rozvrhář

 • Zahraniční referentka