Aplikace pro správu semestrálních prací, jejich odevzdávání a hodnocení — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
Rozložení portletů na stránce Odevzdávání prací

Obrázek 205. Rozložení portletů na stránce Odevzdávání prací. 

Aplikace slouží vyučujícím k vypisování témat semestrálních prací v jimi vyučovaných předmětech. Studenti se na tato témata posléze mohou přihlašovat a elektronicky odevzdávat své práce — vyučující si odevzdané práce může jednotlivě či hromadně stáhnout. Vyučující pak dle své vůle může využít i dalších možností aplikace, například odevzdané práce hodnotit přímo v aplikaci či prostřednictvím tabulky v Excelu (či jiném tabulkovém procesoru).