Zápis akcí skupině studentů. (ES0110)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zápis rozvrhových akcí skupině studentů.

Ovládání

V levé části formuláře si vyberte studijní plán oboru, jehož studentům chcete zapsat předměty. Ve spodní levé části se objeví seznam studentů s tímto studijním plánem.

V pravé části vyberte předmět, který chcete studentům zapsat. Kliknutím na tlačítko Předm. plánu se zobrazí všechny předměty aktuálního stu. plánu setříděné podle statutu. Při zápisu předmětu se provádí zápis všech potřebných typů akcí (přednáška, cvičení, seminář) najednou, zaškrtněte tedy všechny akce, na které chcete studenty zapsat. Přepínačem ve spodní části lze určit, zda chcete zobrazit:

  • všechny studenty

  • pouze studenty, kteří mají zapsané zaškrtnuté akce

  • pouze studenty, kteří nemají pro předmět žádný rozvrh

Po zaškrtnutí všech akcí, které je pro předmět nutné zapsat se v levé části zpřístupní políčka pro zaškrtnutí studentů, kterým chcete tyto akce zapsat. Studenti, kteří již mají vybranou skupinu akcí zapsanou, mají toto políčko zaškrtnuté. Pro zápis/odzápis zaškrtněte/odškrtněte u příslušneho studenta toto políčko, měněný záznam se zobrazí žlutě. V případě, že student pro daný předmět nesplnil podmínky rozřazovacího kurzu a předmět by mu neměl být zapsán, záznam se při označení pro zápis zobrazí fialově. Kromě toho se zpřístupní tlačítko pro zápis/odzápis, ve vedlejším políčku je uveden počet studentů označených pro zápis/odzapsání.

Tlačítkem Označit vše lze provést hromadné zaškrtnutí všech studentů. Tlačítkem Odznačit vše lze provést hromadné odškrtnutí všech studentů. Při hromadném odškrtnutí můžete ješte určit, zda chcete odškrtnout studenty pouze označené pro zápis (tj. zobrazené žlutě) nebo i studenty, kteří již mají tyto akce zapsané (volba I zapsané).

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka