Výběr VŠKP — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží studentům k registraci VŠKP. Aplikace je přístupná na záložceMoje studium, na podstránceVýběr kvalifikační práce. Aplikaci tvoří dva portlety:

  • Portlet Informace o uživateli: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít. Vybranou roli uživatel může kdykoliv změnit, portlet je přístupný na všech podstránkách IS/STAG.

  • Portlet Vypsání VŠKP.