Organizační struktura Coursewaru

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Courseware ve své současné podobě jako celek má několik hlavních částí. Ta nejviditelnější zahrnuje vlastní záložku v portálu, stránky předmětů a připravené portlety, které mají k dispozici editoři. Velice důležitá však jsou i pravidla a postupy (procesy), které popisují a řídí životní cyklus předmětů, definují práva na úpravy předmětů pro vyučující a vytvářejí organizační rámec, ve kterém se odehrává vytváření předmětů a vlastní provoz Courseware. Pravidla, která vycházejí z dvouleté zkušenosti s provozem projektu; patří sem i například jednotný vzhled předmětů, či dále v dokumentu popsaná šablona. A v neposlední řadě je to administrátorské rozhraní, se kterým však běžní uživatelé nepřicházejí do styku.