Generování nového akad. roku (ES0150)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k vygenerování nových záznamů studenta do tabulek STUDENTI_V_ROCE, STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE popř. PRERUSENI pro nový akademický rok.

Ovládání

Generování záznamů pro nový akad. rok

Nové záznamy o studentech je možné generovat najednou buď pro studenty celé fakulty, zvoleného studijního programu, oboru nebo studijního plánu. Výběr se řídí podle toho, kterou záložku formuláře si vybereme.

Studentům, kteří mají v jednom roce zapsáno více oborů (např. studentům pedagogických fakult) se vygenerují záznamy pro všechny obory najednou pod záložkou Studijní program pouze tehdy, mají-li všechny příslušné obory provázané jedním číslem kombinace v tabulce STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE. Jinak je potřeba těmto studentům vygenerovat každý obor zvlášť pod záložkou Obory. Záložka Obory se využívá také v případě, že se u některých oborů jedné kombinace má zvýšit etapa stud. plánu a u jiných ne. Záložku Studijní plán je nutné použít, jestliže verze studijního plánu, který má student zapsaný pro předchozí rok, je jiná než verze st. plánu pro nový akad. rok.

V bloku Studenti je pomocí přepínače možné zadat kritérium výběru studentů. Zaškrtnutí všech studentů pro vygenerování nových záznamů zajistíme stisknutím tlačítka Označit nevygenerované. Zaškrtnutím položky Označit u jednotlivých záznamů můžeme vybrat pouze některé studenty. Pokud již má student záznamy pro nový rok vygenerované je u něj automaticky zaškrtnuta položka Vygenerováno a již jej nelze pro generování znovu vybrat.

Před generováním nových záznamů lze v bloku Parametry generování zaškrtnutím jednotlivých políček zvolit možnost automaticky zvětšit číslo ročníku, automaticky vybrané skupině studentů zvětšit etapu (t.j. přiřadit st. plán vyšší etapy), kopírovat/nekopírovat ISP nebo poznámku.

Stisknutím tlačítka Generování záznamů se vybraným studentům vygenerují záznamy do tabulek STUDENTI_V_ROCE, STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE pro nový akademický rok.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka