Zápis na termíny — Schéma aplikace a popis

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace zobrazuje studentovi seznam všech jemu dostupných vypsaných zkouškových termínů a umožní mu se na ně zapsat či zápis zrušit. Pro přihlášeného uživatele je přístupná na záložce Moje studium, na podstránce Zápis na termíny. Aplikaci tvoří tři portlety.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 70. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Popis aplikace

 • Portlet Informace o studentovi: slouží k výběru role, kterou chce pro svou činnost v IS/STAG uživatel použít — pokud jich má k dispozici více. Student, který souběžně studuje na více fakultách, si zde zvolí tu studijní identitu, se kterou chce v portálu vystupovat. Může ji kdykoliv změnit, portlet je přístupný na všech podstránkách IS/STAG. Další popis naleznete v kapitole Student v IS/STAG.

 • Portlet Zápis na zkoušky: automaticky nabízí seznam a potřebné údaje všech dostupných termínů předmětů, které má uživatel momentálně zapsané a dosud z nich zkoušku neabsolvoval. Kliknutím na číselný odkaz s počtem zapsaných studentů získá ve spolupracujícím portletu jejich seznam.

  Samotné přihlášení a odhlášení z konkrétního termínu zkoušky je realizováno velmi jednoduše — stačí kliknout na odkaz Zapsat u příslušného termínu, který se změní na odkaz Odepsat. Zrušit zápis lze tedy stejným způsobem. Při zápisu i jeho rušení platí dále tato pravidla:

  • Lze provést zápis na nejvýše jeden termín téhož předmětu a typu termínu (zkouška, zápočtový test).

  • Termín může být nastaven jako opravný a na něj se potom mohou přihlásit jen studenti, kteří se již na nějaký jiný termín tohoto předmětu a typu termínu přihlásili.

  • Není možné si zapsat zrušený termín.

  • Pokud je student zapsán na zrušený termín, může se z něj pouze odhlásit.

  • Přihlášení nebo odhlášení může student provést pouze tolik hodin či dní před započetím zkoušky, kolik je u termínu uvedeno. Na ZČU je toto zakotveno přímo ve Studijním a zkušebním řádu. Student se může ze zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem a přihlásit nejpozději bezprostředně před jejím začátkem, nedohodne-li se s vyučujícím jinak.

  • Student se neodhlašuje z již absolvované zkoušky.

  • Maximální počet pokusů pro studenta na předmět může být stanoven jak fakultou studenta, tak katedrou předmětu. Pokud se tyto dvě hodnoty maximálních počtů pokusů liší, bere se jako výchozí maximální počet pokusů nižší hodnota z těchto dvou hodnot. Poznámka pro administrátory: pro nastavení těchto hodnot slouží parametry STAGu TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZK, TERM_MAX_POCET_TERM_STUD_ZPPZK a TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZK, TERM_MAX_POCET_TERM_FAK_ZPPZK.

  Popis aplikace Zápis na termíny zkoušek a zápočtů

  Obrázek 71. Popis aplikace Zápis na termíny zkoušek a zápočtů. 

 • Portlet Známky studenta: zobrazuje aktuální přehled vašich dosažených známek.

  Portlet Známky studenta zobrazuje aktuální přehled dosažených známek.

  Obrázek 72. Portlet Známky studenta zobrazuje aktuální přehled dosažených známek.