Možnosti tisku

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tiskové výstupy z IS/STAG

Možnosti tisku v portálovém rozhraní IS/STAG

Obrázek 5. Možnosti tisku v portálovém rozhraní IS/STAG. 

Všechny tisky obsahují v zápatí název sestavy, uživatele, který sestavu vygeneroval, datum a čas jejího vzniku.

Tisky v Prohlížení IS/STAG

Seznam tiskových sestav po entitách a záložkách entit.

 • Předměty

  • Sylabus předmětu kompletní — Sylabus předmětu

  • Seznam studentů předmětu — Seznam studentů

  • Rozvrh předmětu graficky, tabulkou — Rozvrh

  • Seznam zkouškových termínů předmětu — Termíny

  • Seznamy studentů na rozvrhových akcích předmětu — Rozvrhové akce

 • Katedry

  • Seznam pracovníků katedry — Pracovníci

  • Seznam vš. kvalifikačních prací vedených na katedře — Vedené vš. kvalifikační práce

  • Seznam předmětů katedry — Předměty

  • Seznam termínů zkoušek předmětů katedry — Termíny

  • Přehled počtů studentů na předmětech katedry — Počty studentů

 • Učitelé

  • Seznam termínů zkoušek učitele — Termíny

  • Seznam předmětů učitele — Předměty

  • Rozvrh učitele graficky, tabulkou — Rozvrh

  • Seznam vedených vš. kvalifikačních prací — Vedené vš. kvalifikační práce

 • Studenti

  • Seznam předmětů studenta — Předměty

  • Rozvrh studenta graficky, tabulkou — Rozvrh

  • Rozvrh studenta celoročně (po dnech) — Rozvrh celoročně

 • Zkouškové termíny

  • Seznam zapsaných studentů na zkouškovém termínu — Zapsaní studenti

 • Rozvrhové akce

  • Docházkový list pro rozvrhovou akci — Základní údaje, Seznam studentů

   Docházkový list je přístupný k tisku z obou uvedených detailů, kromě standardní ikony tisku v pravé části záhlaví entity je pro zjednodušení dostupný i odkazy přímo z obou detailů.

  • Seznam studentů na rozvrhové akci — Seznam studentů

 • Kvalifikační práce

  • Údaje o kvalifikační práci studenta — Základní údaje

 • Předzápisové kroužky

  • Seznam studentů na předzápisovém termínu — Seznam studentů

  • Rozvrh předzápisového kroužku graficky, tabulkou — Rozvrh kroužku

 • Místnosti

  • Rozvrh místnosti graficky, tabulkou — Rozvrh místnosti

  • Rozvrh místnosti celoročně, po dnech — Rozvrh místnosti celoročně

 • Místnosti — celoročně

  • Rozvrh místnosti nebo více místností celoročně, po dnech

Tisky mimo Prohlížení IS/STAG

Seznam dalších tiskových sestav a jejich umístění.

Tisky určené studentům
 • Rozvrh studenta

  Moje studium > Prohlížení — student/Rozvrh

 • Zápisový list A

  Moje studium /Průběh studia/Plnění předmětů

 • Zápisový list B

  Moje studium/Průběh studia/Plnění předmětů

 • Průběh studia studenta

  Moje studium/Průběh studia/Výsledky studia

  Tisková sestava je konfigurovatelná, popis nastavení je uveden níže

 • Podklad pro zadání kvalifikační práce

  Moje studium/Kvalifikační práce/Kvalifikační práce

 • Šablona pro tisk evidenčního listu do kvalif. práce

  Moje studium/Kvalifikační práce/Kvalifikační práce

 • Údaje o kvalifikační práci studenta

  Moje studium/Kvalifikační práce/Kvalifikační práce/Doplnit údaje o dipl./bak./disert. práci.

 • Rozvrh studenta při předzápisu

  Moje studium/Předzápis/Zapsané předměty

 • Rozvrh předzápisového kroužku

  Moje studium/Předzápis kroužkový/Rozvrh kroužku

ECTS výjezdy a příjezdy, pro studenty a koordinátory

Následující skupina tisků je k dispozici studentům, kteří vyjíždí/přijíždí na krátkodobý studijní pobyt a jejich koordinátorům. K dispozici jsou v portletech ECTS příjezdy a výjezdy. Význam jednotlivých tisků je uveden v příslušné nápovědě aplikace

 • LA — Learning Agreement

 • CHLA — Changes Learning Agreement

 • SAF — Student Application Form

 • ToR — Transcript of Records

 • PoR — Proof of Recognition

Tisky určené vyučujícím
 • Rozvrh učitele

  Moje výuka > Prohlížení — učitel/Rozvrh

 • Zkouškový a zápočtový katalog

  Moje výuka > Rozvrh a předměty/Předměty učitele

  Tisková sestava je konfigurovatelná, popis nastavení je uveden níže

 • Seznam studentů na termínu zkoušky

  Moje výuka > Vypisování termínů/Studenti na termínu zkoušky

 • Hodnocení studentu na termínu

  Moje výuka > Zadávání známek/Seznam termínů, předmětů a rozvrhových akcí

Konfigurovatelné sestavy

Průběh studia

Průběh studia je neoficiální dokument, který student může využít pro svoji potřebu — pro vlastní evidenci plnění předmětů, při výjezdu do zahraničí či podávání přihlášky ke studiu na jinou školu apod.

Tisk průběhu studia je k dispozici přihlášeným studentům na podstránce Průběh studia záložky Moje studium po rozkliknutí odkazu na formulář tisku. Z důvodů různých požadavků na tento dokument je před jeho vytištěním možné nastavit co a v jaké formě bude obsahovat.

Konfigurační formulář sestavy Průběh studia

Obrázek 6. Konfigurační formulář sestavy Průběh studia. 

Tisková sestava Průběh studia

Obrázek 7. Tisková sestava Průběh studia. 

Zkouškový katalog

Zkouškový katalog je seznam studentů daného předmětu určený k tisku a doplnění údajů o zápočtech a zkouškách. Zpravidla se po doplnění těchto údajů předává na sekretariát katedry, kde se nějakým způsobem dále zpracuje či archivuje. Může ale také sloužit jako pomůcka vyučujícímu — seznam studentů, který mu může sloužit k evidenci docházky apod.

Tisk průběhu studia je k dispozici přihlášeným vyučujícím nebo uživatelům s rolí katedra na podstránce Rozvrh a předměty záložky Moje výuka po rozkliknutí odkazu na formulář tisku. Z důvodů různých požadavků na tento dokument je před jeho vytištěním možné nastavit co a v jaké formě bude obsahovat.

Konfigurační formulář sestavy Zkouškový katalog

Obrázek 8. Konfigurační formulář sestavy Zkouškový katalog. 

Příklad na předmětu zakončeném zkouškou s vyplněným hodnocením.

Obrázek 9. Příklad na předmětu zakončeném zkouškou s vyplněným hodnocením. 

Předmět zakončen zápočtem, bez hodnocení, bez oddělovačů, zobrazení všichni vyučující….

Obrázek 10. Předmět zakončen zápočtem, bez hodnocení, bez oddělovačů, zobrazení všichni vyučující…. 

Poznámka

Sestava Zkouškový katalog obsahuje ještě jednu stránku zařazenou na konec, kde je momentálně zobrazen seznam předmětů, pro něž byla tištěna. Tato stránka bude v dohledné době nahrazena stránkou se statistickými údaji o předmětu.