Přehled o vystavených diplomech a vysvědčeních (G_PR_DAV)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Přehled o vystavených diplomech a vysvědčeních

Ovládání

Po fakultách tiskne přehled použitých číselných sérií vystavených diplomů a vysvědčení, včetně počtu absolventů.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty