Role

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • Admin e-learningových systémů. Při správě napojení IS/STAG na E-learningové systémy může vytvářet nové skupiny a kurzy pro předměty a rozvrhové akce celé univerzity.

 • Administrátor. Má přístup ke všem funkcím systému bez řádkového omezení. Při práci s tímto kontem je nutno mít na zřeteli, že jakýkoliv záznam tímto uživatelem založený bude nepřístupný všem ostaním uživatelům

 • Administrátor absolventů. Uživatel s touto rolí pracuje s modulem Klub absolventů a může spravovat absolventy na celé škole

 • Administrátor evaluace. Role je určená pro správu typů anket hodnocení kvality a vypisování anket studentského hodnocení kvality.

 • Akreditační komise. Má přístup pouze k jediné funkci umožňující akreditaci předmětů

 • Anti-plagiátorská kontrola. Role určená pro klienty WS API IS/STAG určeného pro manipulaci s anti-plagiátorskými kontrolami.

 • Děkan. Osoba uvedená v číselníku pracovišť u fakulty jako její vedoucí získává automaticky přiřazeného uživatele s touto uživatelskou rolí.

 • ECTS koordinátor instituce. Koordinátor ECTS agendy celé instituce

 • ECTS koordinátor pracoviště. Koordinátor ECTS na pracovišti

 • Editor portálu. Uživatelé s touto rolí budou mít oprávnění editovat základní nastavení portálu a informační portlety (platí pouze pro JETSPEED portál, v portálu WEBSPHERE řešeno interními mechanismy)

 • E-mailové konto. Interní role přidělovaná uživatelům, kteří do IS/STAG přistupují svým registrovaným e-mailovým kontem.

 • Fakultní rozvrhář. Má přístup k rozvrhovým funkcím systému s řádkovým přístupem omezeným pouze na vlastní záznamy

 • Fakultní správce absolventů. Uživatel s touto rolí pracuje s modulem Klub absolventů a může spravovat absolventy dané fakulty.

 • Fakultní superrozvrhář. Má přístup k rozvrhovým funkcím systému s řádkovým přístupem omezeným na fakultu

 • Hosté. Má přístup ke všem veřejným funkcím, zejména k webovému prohlížení

 • Katedra. Má přístup k zadávání známek, k vypisování termínů zkoušek a k modulu absolvent s řádkovým přístupem omezeným na katedru

 • Knihovna. Má přístup k doplnění údajů diplomek o informace potřebné pro knihovnu

 • Knihovna správce. Má přístup k doplnění údajů diplomek o informace potřebné pro knihovnu a k převodu diplomek do knihovnického systému

 • Komerce. Má přístup k blokování učeben na komerční aktivity.

 • Management. Role má právo na čtení portletů (využití místností, mobility - statistiky, grafické přehledy, poplatky za studium atd.), které jsou za heslem.

 • Marketing. Role má právo na údržbu tabulky OBORY_MARKETING

 • Operátor. Má přístup pouze k jedinému formuláři - info student - kde vidí základní info o studentovi (studuje/nestudune/přerušil) a osobní údaje studenta, nevidí výsledky studia.

 • Prorektor. Má přístup ke všem funkcím systému kromě systémových.

 • Přijímací řízení. Má přístup pouze k jediné funkci umožňující zadávání přihlášek ke studiu

 • Rektor. Osoba uvedená v číselníku pracovišť u rektorátu jako její vedoucí získává automaticky přiřazeného uživatele s touto uživatelskou rolí.

 • Schvalování rozvrhových podkladů. Role, která umožňuje schvalování či zamítání podkladů pro tvorbu rozvrhu, které si zadali učitelé. Více viz: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vyuka_pozadavky-rozvrh_priklady.html#vyuka_pozadavky-rozvrh_pozadavky_schvalovani

 • Spec. referentka. Má přístup k pohledávkám a závazkům všech studentů. Nemá přístup ke známkám.

 • Správa číselníků a uživatelů. Vytvořeno na základě RT 282098 pro UJEP. Má přístup jen do těchto formulářů: CI0110 Číselník pracovišť, CI0120 Budovy - místnosti - inventář, CI0030 Číselník států, CI0160 Číselník vysokých škol, CI0050 Číselník středních škol, CI0060 Číselník oborů středních škol, OS0010 Seznam osob, SY0010 Správa uživatelů,

 • Správa nostrifikací. Role pro správu nostrifikací

 • Správa praxí. Uživatel má na starosti kompletní správu praxí včetně organizací, kde se praxe konají, termínů konání, evidence studentů - účastníků na praxích a učitelů, kteří provádějí hodnocení.

 • Správa předmětů. Tato role má přístup pouze k předmětům. Dle nastavení katedry uživatele (lze sem napsat i fakultu) má přístup pouze k předmětům jedné katedry resp. fakulty.

 • Správa předpisů plateb studentů. Role zadává předpisy plateb studentům a může vytisknout sestavu G_STIP1. Sestavu G_STIP2 nebude moci tisknout.

 • Správa stud. plánů. Tato role má přístup pouze ke studijním plánům. Dle nastavení katedry uživatele (lze sem napsat i fakultu) má přístup pouze k plánům jedné katedry (odvozuje se od katedry oboru) resp. fakulty.

 • Správce klauzurních prací. Uživatel s touto rolí spravuje klauzurní práce přiděleného pracoviště.

 • Správce témat. Umožňuje úpravy témat pro nastavenou katedru, které neovlivňují schvalovací proces

 • Student. Má přístup k předzápisu, zapisování na zkoušky a výpisu informací o svém studiu a k modulu evaluace

 • Studijní referentka. Má přístup ke všem funkcím týkajících se studenta (evidence, přijímací řízení, absolvent) s uplatněním řádkového přístupu vázaného na fakultu.

 • Tajemník fakulty. Má přístup ke všem funkcím systému s výjimkou rozvrhových a systémových funkcí a s uplatněním řádkového přístupu vázaného na fakultu

 • Univerzitní rozvrhář. Má přístup k rozvrhovým funkcím systému bez řádkového omezení

 • Úprava Q-rámce oboru. Uživatelé s touto rolí budou smět upravovat jen ty údaje kvalifiakčního rámce studijnich oborů, kde u nich zadana katedra ID_TABLE2.ID_KATEDRA = OBORY.PRAC_ZKR.

 • Vedoucí katedry. Osoba uvedená v číselníku pracovišť u katedry jako její vedoucí získává automaticky přiřazeného uživatele s touto uživatelskou rolí.

 • Vyučující. Má přístup k vypisování termínů, zadávání známek a do modulu evaluace.

 • Webové služby pro E-přihlášku. Role určená pro klienty WS API IS/STAG určeného pro manipulaci s e-přihláškami.

 • Zahraniční referentka. Má stejná práva jako studijní referentka se dvěma výjimkami - nemá přístup do modulu přijímací řízení a všude jinde může pracovat pouze se studenty, u kterých je v evidenční kartě studenta uvedena v políčku studijní referentka.

 • Zapisovatel státnic. Role je určena pro uživatele, kteří přímo u státnic zapisují přes portál průběh obhajoby, hodnocení atd.