Příjezdy studentů na krátkodobý pobyt — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází, rozdělení do portletů

Aplikace slouží školním ECTS koordinátorům pro evidenci údajů spojených s krátkodobými příjezdy prostřednictvím ECTS. Z pohledu školy provozující IS/STAG se jedná o cizí studenty, kteří přijíždějí na tuto školu.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 336. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Přístup k aplikaci, uživatelské role

K aplikaci mají přístup pouze uživatelé s rolemi ECTS koordinátor instituce nebo ECTS koordinátor fakulty. Zatímco fakultní koordinátor může spravovat pouze příjezdy příslušející k jeho fakultě, institucionální koordinátor může spravovat příjezdy všechny. Pro přepnutí na příslušnou roli je třeba použít portlet Informace o učiteli v horní části stránky:

Výběr role

Obrázek 337. Výběr role.