Studentská konta (ES0050)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k administrování studentských kont

Ovládání

Stdentská konta se vytváří automaticky, pokud se student dostane do stavu S - studuje nebo P - přerušil, konto automaticky zaniká pokud se student dostane do stavu N - nestuduje. Tento formulář pak slouží pro všechna další nestandardní nastavení.

Formulář je po spuštení v dotazovacím režimu. Je možno vybrat jednoho studenta nebo skupinu studentů, s jejichž konty pak můžete manipulovat. Založení konta se provede zaškrtnutím checkboxu nalevo od údajů o studentovi, zrušení konta pak jeho odškrtnutím. Základním heslem studenta generovaným pri vytváření konta je písmeno "X" následované studentovým rodným číslem (bez lomítka, tj. "X"+deset číslic). Po stisknutí tlačítka ZMĚNA HESLA se objeví pole, do kterého je možno zadat nové heslo studenta. Změna hesla se provádí vždy pouze pro jediného studenta a to pro toho, jehož záznam je aktivní, tzn. na kterém bliká kurzor. Dále je zde kažému studentovi možno nastavit skupinu pro předzápis. Skupina je identifikována zkratkou. Pokud vyvoláte např. klávesou F9 seznam všech skupin, uvidíte též datumy, po které daná skupina může provádět předzápis.

Položky Neplat. a Zamč. v levé části formuláře ukazují v jakém stavu se studentské konto nachází. Zaškrtnutá položka Neplat. signalizuje prošlou dobu platnosti hesla. Jejím odškrtnutím se opět nastaví defaultní heslo a účet se odblokuje. Zašktrnutím lze heslo ručně vyexpirovat. Položka Zamč. signalizuje zamčené konto. Zaškrtnutím nebo odškrtnutím této položky lze konto zablokovat nebo odblokovat. Pokud má student zablokované konto nebo mu vypršela platnost heslo pak se do systému nemůže přihlasit. Tyto dvě položky nemusí být uživatelům přistupné, pokud uživatel INSTALL2 nemá přímý přístup k tabulce DBA_USERS. Toto nastavení může změnit správce databáze.

Při výběru skupiny studentů je možno použít ve spodní části obrazovky tlačítka: ZALOŽ VŠEM, ZRUŠ VŠEM, NASTAVIT SKUPINU a VYMAZAT SKUPINU. Po stisknutí tlačítka ZALOŽ VŠEM resp. ZRUŠ VŠEM se založí resp. zruší konta celé vybrané skupině studentů. Zakládání resp. rušení kont se na obrazovce vizuelně projevuje postupným zaškrtáváním resp. odškrtáváním príslušných checkboxů. Po stisknutí tlačítka NASTAVIT SKUPINU se všem studentům, kteří jsou vybráni v horní části nastaví skupina, která je uvedena v políčku vedle tohoto tlačítka. V případě, že je políčko prázné, pak se všem skupina vymaže. Stejného efektu lze dosáhnout i tlačítkem VYMAZAT SKUPINU.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka