Generování aposteriorních akcí (RA0100)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Generování apost. akcí předmětů, které nemají rozvrh.

Ovládání

Formulář slouží k vygenerování aposteriorních akcí (t.j. akcí bez určení místa a času výuky) zvolených předmětů nebo k vygenerování chybějících akcí podle zadání u předmětu.

Studenti se zapisují na rozvrhové akce. Pokud předmět nemá rozvrhovou akci a chceme umožnit studentům zápis, je třeba pro tento předmět vytvořit fiktivní (aposteriorní) akci. Pro zvolenou fakultu se ve formuláři zobrazí všechny předměty platné v daném akademickém roce. Zadáme-li kromě fakulty i semestr, omezíme výběr předmětů na ty, které se vyučují v uvedeném nebo v obou semestrech. Výběr předmětů je možné také zúžit pomocí přepínače v bloku Zobrazit na předměty, které nemají v uvedeném akademickém roce (popř. semestru) žádnou rozvrhovou akci, na předměty, které mají pro každý typ nadefinovaný u předmětu (tj. Př., Cv., Se) vygenerovanou jen jednu apost. akci nebo na předměty, kterým nějaká rozvrh. akce chybí.

Pokud chybí rozvrhová akce k některému typu nadefinovanému u předmětu, je zaškrtnuté políčko Chybí r.a.. Pokud existuje pro každý typ předmětu jen jedna apost. akce je zaškrtnuté políčko 1 apost. r. a.. Označením vybereme předměty, pro které chceme akce vygenerovat. V bloku Parametry generování si zvolíme možnost dogenerovat chybějící akce nebo vygenerovat pro každý typ jen jednu apost. akci. Po stisknutí tlačítka Vytvořit rozvrh. akce se příslušné aposteriorní rozvrhové akce vygenerují. Pokud je zadaný semestr, vygenerují se jen pro příslušný semestr, jestliže semestr neuvedeme, vygenerují se pro ZS apost. akce předmětu, který se vyučuje v zímním semestru, pro LS apost. akce předmětu, který se vyučuje v letním semestru a apost. akce pro ZS i LS u předmětu, který se vyučuje v obou semestrech. Pokud se pro některý předmět aposteriorní akce nevygeneruje, přičina neúspěchu se zobrazí ve formuláři v položce Chyba pro každý předmět zvlášť a řádka se zobrazí červeně.

Popis nastavení některých položek u předmětu důležitých pro generování aposteriorních akcí najdete v kapitole Délka trvání akce vs. nastavení u předmětu

Přístup

  • Administrátor

  • Fakultní rozvrhář

  • Fakultní superrozvrhář

  • Prorektor

  • Univerzitní rozvrhář