Anotace předmětů - výstup do TeXu (Z_AN_TEX)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Sestava slouží k vytvoření zdrojového souboru v TeXu pro tisk anotace předmětu. Používá se mj. pro tisk fakultní informační brožury.

Ovládání

V položce Název cíle je nutné zadat cestu a název souboru, kam se má zdrojový text uložit. Přípona souboru musí být .tex.

Výběr seznamu předmětů lze omezit:

 1. podle pracoviště, které předmět zajišťuje (např. výběr všech předmětů katedry KIV). V tomto případě je nutné nastavit parametr Vybírat i předměty nezařazené do studijních plánů na ANO. Vyberou se všechny předměty, které splňují zadané kritérium bez ohledu na to, zda je předmět zařazen do studijních plánů.

 2. podle studijních plánů (např. výběr všech předmětů nacházejících se ve studijních plánech fakulty FST)

 3. podle kombinace obou možností (např. výběr všech předmětů katedry KIV nacházejících se ve studijních plánech fakulty FST)

Podmiňující předměty, které je nutné před zapsáním předmětu absolvovat, jsou zobrazené tučně.

Pomocí parametru Jazyk můžete určit jazykovou mutaci, ve které se má zdrojový text vytvořit.

Po vygenerování souboru se automaticky spustí prohlížeč TeXu, ve kterém vidíte výsledek Vaší sestavy.

Maximální počty parametrů v sestavě, při nichž je garantován bezproblémový chod sestavy (tzn. nedojde k rozhození sestavy):

Parametr Maximální počet

anot

2

predpoklady

2

jedn

3

typ

3

zpusobilosti

3

pocet

3

Poznámky

Garant je vybírán ze seznamu učitelů, pokud zde není nalezen, je na místo garanta dosazen text z poznámky (přechodné řešení).

Přístup

 • Administrátor

 • Fakultní rozvrhář

 • Fakultní superrozvrhář

 • Hosté

 • Katedra

 • Knihovna

 • Knihovna - správce

 • Prorektor

 • Přijímací řízení

 • Správa předmětů

 • Studenti

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Univerzitní rozvrhář

 • Zahraniční referentka