Courseware ZČU — organizace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Po vzoru prestižních zahraničních univerzit zavádí ZČU jako první v České republice myšlenku tzv. Courseware. Cílem je shromáždit na jedno místo veškeré elektronické informace a materiály používané v rámci výuky předmětů na ZČU, jako pomoc při každodenní práci studentů a vyučujících. Celý systém je dostatečně obsáhlý a zároveň ovládáním dostatečně jednoduchý, aby vyhovoval potřebám všech fakult univerzity. Jeho významnou předností je maximální integrace a vytěžování informací zadávaných do IS/STAG a dalších informačních systémů ZČU.

Titulní stránka Courseware

Obrázek 804. Titulní stránka Courseware. 

Courseware ZČU je provozován jako součást Portálu ZČU, v sekci Předměty, dále je dostupný na i na samostatné adrese http://courseware.zcu.cz. V současné době je Courseware v rutinním provozu a je do něho zapojeno přes 3000 předmětů. Každý do projektu zapojený předmět má v Courseware vytvořenou sadu stránek podle připravené šablony. Tato šablona je základní stavební kámen celého Coursewaru a jeden z výstupů projektu a určuje obsahové a vzhledové náležitosti prezentace předmětů a zajišťuje jednotnou strukturu všech předmětů v Courseware čímž pomáhá orientaci studentů i vyučujících. Šablona se v průběhu projektu vyvíjela a její aktuální podoba z roku 2008 vychází z více než dvouletých zkušeností s provozem systému a řešení ESF projektu. Podrobnosti o struktuře stránek a šabloně naleznete v kapitole Šablona předmětu

Ukázka předmětu v Courseware

Obrázek 805. Ukázka předmětu v Courseware.