Uživatelské menu (SY0230)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k nadefinování uživatelského menu s možností spouštět vlastní sestavy a formuláře.

Ovládání

V horní polovině lze nadefinovat uživatelské menu, v dolní pak přístupová práva k jednotlivým položkám.

Definování menu

Zadejte Source item - číslo od 1 do 20, momentálně je limit počtu uživatelských položek 20, v případě potřeby navýšení nás kontaktujte. Do pole Modul vyplňte úplný název souboru, tj. včetně přípony. Do pole Label vyplňte popisek pro menu a v poli Typ vyberte FMX pro formulář nebo REP pro report, ostatní typy nejsou prozatím podporovány.

Definování přístupu

V dolní části vyberte, pro jaké role má být položka přístupná. Role musí být vždy vyplněna, ostatní parametry (fakulta a katedra) jsou volitelné. Pokud nebudou zadány, je přístup povolen pro všechny fakulty resp. katedry.

Poznámky

Formuláře i reporty musí být umístěny v adresářích, kam ukazují FORMS60_PATH resp. REPORTS60_PATH.

Definování přístupových práv se týká pouze přístupnosti nebo nepřístupnosti příslušné položky v menu a nemá žádnou souvislost se spouštěným formulářem nebo reportem. Tam je samozřejmě nutno všechna práva nastavit.

Přístup

  • Administrátor