Převod studentů na certifikátové programy (AN0061)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k převedení libovolného studenta na certifikátový program.

Ovládání

Nejdříve si v pravé části vyberte Certifikátový program, na který chcete převádět studenty. Vybírají se zde pouze obory, u kterých je Interní typ oboru nastaven na Certifikát. V bloku Studenti na certifikátovém programu se zobrazí všichni studenti převedení na tento certifikát, jejichž zpracování nebylo ještě ukončeno (nejsou převedeni do archívu).

V levé části v bloku Studenti proveďte libovolný dotaz (na jednoho studenta, skupinu studentů na oboru apod.). Lze vybrat studenty v rámci celé univerzity. Vyberou se studenti, kteří pro zadaný akad. rok nemají studium ukončené nebo ho mají ukončené s kódem 1. Mezi vybranými studenty zaškrtněte ty, které chcete převést na certifikátový program. Po označení se Vám zpřístupní tlačítko ==> pro převod. Klikněte na něj a označení studenti se převedou. Po převedení se v levé čísti automaticky provede žádost o nový dotaz.

Vyřazení studenta z certifikátového programu provedete tak, že v bloku Studenti na certifikátovém programu zaškrtnete studenty, které chcete smazat. Po označení se Vám zpřístupní tlačítko <== pro vyřazení. Klikněte na něj a označení studenti se z certifikátového programu smažou.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka