DOD_OSV - Dodatek k osvědčení

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Výstup Dodatek k osvědčení se používá spíše výjímečně, obsahuje česky popsané informace o studiu studenta. Využívá se typicky například na kurzech CŽV (evidovaných v IS/STAG) a podobných "menších" studiích. Tento report je připraven v mnoha ohledech velmi "napevno" a jeho významný další rozvoj se nepředpokládá.

Popis reportu, parametrizace

Report kompletně vychází z nového diploma supplementu - je vizuálně podobný, obsahově je pouze jednojazyčný (český) a mnohé jeho části jsou odstraněny (například seznam studijních výjezdů a podobně). Části, které zůstaly zachovány, jsou vesměs parametrizovány stejně jako diploma supplement (tj. řídí se stejnými parametry, které řídí diploma supplement). Některé údaje jsou však v tomto výstupu zapracovány "napevno" - tyto jsou na níže uvedeném obrázku jasně označeny (tj. nezávisí na datech v IS/STAG, tisknou se vždy).

Pro veškeré další informace doporučujeme projít si dokumentaci ke zdrojovému hlavnímu reportu - k diploma supplementu, u něj je popsáno vše detailně.

Přístup

Administrátor, Prorektor, Studijní referentka, Speciální referentka, Zahraniční referentka, Tajemník fakulty, Katedra.