Nahrávání dat ze SIMS — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, schéma a popis

Aplikace slouží k ukládání dat o studentech ze SIMS (Sdružené informace matrik studentů) do databáze. Pro přihlášeného uživatele pod rolí Administrátor je přístupná na záložce Administrace na podstránce Nahrávání dat ze SIMS. Aplikaci tvoří jeden portlet.

Formulář pro vložení dat ze SIMS

Obrázek 661. Formulář pro vložení dat ze SIMS. 

Do zobrazeného formuláře se načte soubor ve formátu XML, který obsahuje data typu 76 s názvem VsechnaStudiaPP. V případě pokusu o vložení jiných dat aplikace soubor odmítne.

Po úspěšném načtení souboru aplikace zobrazí, kolik studentů a studií bude do databáze vkládáno a požádá o souhlas s vložením těchto dat. Pokud si uživatel vložení dat rozmyslí, po odmítnutím bude přesměrován zpět na úvodní formulář.

Potvrzení nahrání dat

Obrázek 662. Potvrzení nahrání dat. 

Po potvrzení vložení dat se začne zobrazovat průběh zpracování. V jedné transakci dojde nejprve k odstranění starých dat, načtení osobních čísel studentů, vložení nových dat a přidání data aktualizace dat. Pokud v některé části zpracování dojde k chybě, provede se rollback transakce, a proto v databázi zůstanou původní data.

Úspěšné nahrání dat

Obrázek 663. Úspěšné nahrání dat. 

Grafické přehledy

Při vkládání nových dat ze SIMS dochází současně i k ukládání dat pro potřeby aplikace Grafické přehledy. Konkrétně se ukládají informace o financování dle číselníku MŠMT.