Potvrzení o převzetí diplomu (G_PR_DIP)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Potvrzení o převzetí diplomu

Ovládání

Sestava tiskne formulář pro potvrzení o převzetí diplomu. Po jednotlivých oborech tiskne absolventy s připravenými kolonkami pro datum převzetí diplomu a podpis absolventa.

Pro parametry Datum promoce od, Datum promoce do, Datum ukončení od, Datum ukončení do platí, že znak "%" nebo nevyplněný parametr se chápe jako "pro všechny".

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty