Seznam studentů s osobními údaji (GST_SEZA)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam studentů s osobními údaji

Ovládání

Sestava tiskne seznam studentů s osobními údaji podle rozličných kritérií. Výber studentů dle st.programu, oboru nebo kombinace, ročníku, místa výuky, etapy st.plánu, okresu, občanství, kroužku, financování, apod. Sestava obsahuje hlavičku s údaji - stud. program, obor, typ, forma, typ int., forma int., místo, a následuje jmenný seznam studentů s osobními údaji dle abecedy (datum narození, r.č., čop, adresa, os.číslo, jméno).

Pro vlastní volbu nadpisu lze využít parametr Nadpis. Pokud tento parametr nevyplníme, tiskne se nadpis "Seznam studentů s osobními údaji".

Nastavením parametru Jen krátkodobé pobyty na 'A' lze vybrat studenty, kteří mají položku Financování nastavenu na 51-69.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka