AbsolventAplikace klubu absolventů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Záložka Absolvent je viditelná všem uživatelům portálu a je určena absolventům školy. Obsahuje aplikace pro registraci absolventa, funkce jemu určené a funkce určené pro správu absolventů.

Organizace dokumentace portálu a portálového rozhraní IS/STAG

Obrázek 643. Organizace dokumentace portálu a portálového rozhraní IS/STAG.