Co je to portál

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Definice portálu obecně

Termínem portál v pojetí informačních technologií označujeme (webovou) aplikaci, která svému uživateli poskytuje jednotným způsobem a centralizovaně informace z různých zdrojů, které uživatele zajímají nebo se ho nějakým způsobem týkají.

Portál představuje bezpečný a jednotný bod interakce s různorodými informacemi, obchodními procesy a lidmi, přizpůsobený individuálním potřebám konkrétních uživatelů.[1]

Upřesnění: Portál ZČU

Portál neslouží jako veřejná prezentace a nenahrazuje v žádném případě funkci oficiálních www stránek univerzity či fakult a kateder. Portál by měl zastřešit společným uživatelským prostředím různé klíčové aplikace v běžném životě univerzity — IS/STAG a Courseware jsou první z nich. V současné době je portál rychle se rozvíjejícím informačním zdrojem na ZČU a v dohledné době do něj zřejmě budou začleněny další aplikace.

Technicky je portál internetovou aplikací napojenou na různé datové zdroje a pracuje se s ním prostřednictvím internetového prohlížeče. Výhodou tohoto způsobu práce je možnost pracovat s portálem odkudkoliv, kde má uživatel k dispozici přijatelně rychlé internetové spojení.[1] Konference UNINFOS 2004.