Kontrola přiřazení kroužků (G_KOKR)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Kontrola přiřazení kroužků

Ovládání

Sestava vypisuje předměty, jejichž rozvrhové akce mají přiřazené kroužky a tyto kroužky nejsou přiřazeny všem požadovaným typům akcí. Např. pokud má předmět rozsah 1+1+0 a kroužek bude přiřazen pouze akci typu Př, předmět se nepodaří zapsat. Kontrola vypisuje chybějící typy akcí i v případě, že akce tohoto typu nejsou pro předmět vůbec narozvrhované. Typy akcí, které musí mít přiřazený kroužek jsou takové, které mají počet jednotek u předmětu pro daný typ akce (Př, Cv, Se) > 0.

Kontrolují se pouze kroužky, jejichž plán>0 (tj. studenti si je mohou zapsat).

Přístup

  • Administrátor

  • Fakultní rozvrhář

  • Fakultní superrozvrhář

  • Prorektor

  • Univerzitní rozvrhář