E-learningové systémy — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází

Aplikace slouží ke správě studentů na Moodle kurzech a převodu výsledků z kurzu do IS/STAG. Dále umožňuje pro vybrané předměty a rozvrhové akce založit nové kurzy a skupiny v externích e-learningových systémech.

Přístupná je uživatelům s rolí vyučující, katedra, administrátor e-learningových systémů, administrátor a tajemník fakulty na záložkách Moje výukaIS/STAG na podstránce E-learningové systémy.

Vzhled aplikace

Aplikaci tvoří dva portlety. V horní části podstránky se nachází portlet pro výběr uživatelské role přihlášeného uživatele. Tato role určuje, které akce může uživatel v aplikaci provádět. Druhý portlet se nachází pod prvním a obsahuje hlavní aplikaci.

Hlavní portlet aplikace je rozdělen na dvě záložky:

  • Skupiny/kurzy.  Umožňuje zobrazit seznam skupin a kurzů vytvořených v e-learningových systémech.

  • Přenos výsledků kurzu.  Umožňuje spravovat studenty na kurzech vytvořených pro systém Moodle a převádět výsledky z těchto kurzů do IS/STAG.

  • Nová skupina/kurz.  Umožňuje vytvářet nové skupiny a kruzy v e-learningových systémech pro zvolené předměty a rozvrhové akce.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 419. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Omezení přístupu k aplikaci

K aplikaci mají přístup jen některé uživatelské role. Tyto role mají dále rozdělené, co mohou v aplikaci vykonávat.

  • Vyučující.  Každý vyučující může spravovat studenty a hodnocení předmětů, které jsou založeny v LMS Moodle a ke kterým má dostatečná práva.

    Dále může zakládat nové skupiny a kurzy k předmětům a rozvrhovým akcím, které vyučuje.

  • Katedra.  Uživatel s rolí katedra má práva stejná jako vyučující této katedry. Přístupné jsou mu všechny skupiny a kurzy předmětů a rozvrhových akcí dané katedry.

  • Administrátor e-learningových systémů.  Administrátor e-learningových systémů může vytvářet nové skupiny a kurzy pro předměty a rozvrhové akce celé univerzity.

  • Administrátor.  Administrátor může vytvářet nové skupiny a kurzy pro předměty a rozvrhové akce celé univerzity.

  • Tajemník fakulty.  Tajemník fakulty může vytvářet nové skupiny a kurzy pro předměty a rozvrhové akce celého pracoviště, které spravuje.