Administrace Moodle kurzů — Schéma aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

K čemu aplikace slouží, kde se nachází

Aplikace slouží ke správě studentů na kurzech a převodu výsledků z kurzu do IS/STAG. Dále umožňuje pro vybrané předměty a rozvrhové akce založit nové kurzy v systému Moodle.

Přístupná je uživatelům s rolí vyučující, katedra, administrátor moodle kurzů, administrátor a tajemník fakulty na záložce Moje výuka na podstránce E-learningové kurzy a na záložce IS/STAG na podstránce Administrace Moodle kurzů.

Vzhled aplikace

Aplikaci tvoří dva portlety. V horní části podstránky se nachází portlet pro výběr uživatelské role přihlášeného uživatele. Tato role určuje, které akce může uživatel v aplikaci provádět. Druhý portlet se nachází pod prvním a obsahuje hlavní aplikaci.

Hlavní portlet aplikace je rozdělen na dvě záložky. Záložka Kurzy umožňuje spravovat studenty na kurzech a převod výsledků z kurzu do IS/STAG. Záložka Nový kurz umožňuje vytvořit nové kurzy v systému Moodle pro zvolené předměty a rozvrhové akce.

Rozložení portletů aplikace na portálové stránce

Obrázek 333. Rozložení portletů aplikace na portálové stránce. 

Omezení přístupu k aplikaci

K aplikaci mají přístup jen některé uživatelské role. Tyto role mají dále rozdělené, co mohou v aplikaci vykonávat.

  • Vyučující.  Každý vyučující může spravovat studenty a hodnocení předmětů, které jsou založeny v LMS Moodle a ke kterým má dostatečná práva.

    Dále může zakládat nové kurzy k předmětům a rozvrhovým akcím, které vyučuje.

  • Katedra.  Uživatel s rolí katedra má práva stejná jako vyučující této katedry. Přístupné jsou mu všechny kurzy předmětů a rozvrhových akcí dané katedry.

  • Administrátor Moodle kurzů.  Administrátor Moodle kurzů může vytvářet nové kurzy pro předměty a rozvrhové akce celé univerzity.

  • Administrátor.  Administrátor může vytvářet nové kurzy pro předměty a rozvrhové akce celé univerzity.

  • Tajemník fakulty.  Tajemník fakulty může vytvářet nové kurzy pro předměty a rozvrhové akce celého pracoviště, které spravuje.