Kombinace specializací (OP0030)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Kombinace studijních oborů

Ovládání

První blok Studijní program obsahuje seznam studijních programů podle vybraného kritéria.

V druhém bloku Kombinace se zobrazují zkratky a názvy kombinací vybraného studijního programu. Dají se vkládat, měnit i mazat.

V bloku Obory st. programu se zobrazí všechny obory zvoleného st. programu. Ty je pak možné zařadit do zadané kombinace.

V bloku Obory jiných st. programů se podle zvoleného kritéria zobrazí obory jiných st. programů dané fakulty nebo cizích fakult. Ty je pak možné zařadit do zvolené kombinace. Podmínkou pro vytváření kombinací zařazováním těchto oborů je, že první (základní - major) obor v kombinaci musí být ze studijního programu zvoleného v prvním bloku, tedy některý z oborů bloku Obory st. programu.

V posledním bloku Všechny obory v kombinaci jsou zobrazeny všechny v kombinaci zařazené obory. V tomto bloku je třeba před uložením nových oborů do kombinace přidat do každého nového záznamu hodnotu pořadí. Platí zásada, že majoritní obor musí mít hodnotu pořadí = 1.

Automatické přiřazování kombinace studentům
  • Kombinace se studentům přiřadí, pokud obsahuje alespoň dva obory

  • Kombinace se přiřadí všem studentům (bez ohledu na akad. rok), kteří mají zapsané v daném roce všechny obory kombinace a nemají přiřazenou jinou kombinaci s vyšším nebo stejným počtem oborů, než má nově vytvořená kombinace

  • Zůstane-li v kombinaci pouze jeden obor, je smazána všem studentům a je ji možné zcela zrušit smazáním posledního oboru

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Tajemník fakulty