Hrom. korespondence pro akreditaci stud. progr. (HK0090)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář umožňuje vygenerovat ze šablon DOC dokumenty hromadné korespondence

Ovládání

Vyberte právě jeden studjní plán a generujte postupně soubory požadované pro akreditaci studijního programu. Ve všech výstupech jsou uváděny informace týkající se pouze povinných (A) a povinně volitelných (B) předmětů.

Vygenerovaný datový soubor je uložený v TEMP adresáři jako dopis.xls. Seznam položek výstupního souboru a jejich popis najdete na portálu v Sekci IS/STAG -> Parametry STAGu (S049).

Některé části dokumentu mají složitější strukturu a jejich generování pomocí hromadné korespondence je složité (části BII-a, C-I). Je možné je vygenerovat přímo kliknutím na příslušné tlačítko, výstupním formátem je rtf, tj. dokument lze poté ještě ručně upravit.

Poznámky

Generování dokumentů bylo testováno pro verze MS Office 2003, 2007, 2010. Pro úspěšné generování dokumentů musí být ve Wordu povoleno spouštění maker.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Speciální studijní referentka

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka