Hrom. korespondence pro akreditaci stud. progr. (HK0090)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář umožňuje vygenerovat ze šablon DOC dokumenty hromadné korespondence

Ovládání

Vyberte právě jeden studjní plán a generujte postupně soubory požadované pro akreditaci studijního programu. Ve všech výstupech jsou uváděny informace týkající se pouze povinných (A) a povinně volitelných (B) předmětů.

Vygenerovaný datový soubor je uložený v TEMP adresáři jako dopis.xls. Seznam položek výstupního souboru a jejich popis najdete na portálu v Sekci IS/STAG -> Parametry STAGu (S049).

Poznámky

Generování dokumentů bylo testováno pro verze MS Office 2003, 2007, 2010. Pro úspěšné generování dokumentů musí být ve Wordu povoleno spouštění maker.

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Speciální studijní referentka

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka