Stav plnění předmětů (G_POC_SP)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Stav plnění předmětů

Ovládání

Sestava ukazuje pro jednotlivé předměty v daném akad. roce následující počty:

 • Celkový počet studentů, kteří mají předmět zapsaný

 • Počet studentů z celk. počtu, kteří mají předmět uznaný

 • Rozdělení studentů z celk. počtu na studující, s přerušeným a s ukončeným studiem

 • Počet studentů z celk. počtu, kteří již předmět absolvovali

Přístup

 • Administrátor

 • Fakultní rozvrhář

 • Fakultní superrozvrhář

 • Katedra

 • Prorektor

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Univerzitní rozvrhář

 • Zahraniční referentka