Předpisy plateb - přiřazení st. prog./příj. oborů (PZ0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k zakládání předpisů plateb a jejich přiřazení ke studijním programům nebo k přijímacím oborům

Ovládání

První záložka formuláře Předpisy plateb umožňuje zadávat popř. opravovat předpisy plateb. Při opravě předpisu můžeme rozhodnout pomocí zaškrtávátka ve spodní části obrazovky, zda se opravené údaje mají promítnout do platných dokladů vystavených k tomuto předpisu, nebo budou platit jen pro doklady nově zadávané. Druhé zaškrtávátko umožňuje studijní programy i studenty přiřazené k určitému zvolenému předpisu, zkopírovat k novému předpisu, který vznikne kopií tohoto zvoleného předpisu. Do položky pro datum ve spodní části obrazovky, je možné zadat datum, od kterého se mají v Rozpisu plateb promítnout změny provedené v daném předpisu platby.

Nově přidaná položka k předpisu smi_se_vzdat_prava_na-odvolani umožní nastavit, zda se student smí vzdát práva na odvolání a tím zkrátit dobu na výplatu stipendia.

Do položky Datum vyměření na poslední řádce záznamu na obrazovce je možné zadat datum, které se promítne do položky Datum vystavení u rozpisu plateb dokladu studenta. Pokud se toto datum nevyplní, vkládá se do rozpisu plateb aktuální datum přiřazení studenta k předpisu.

Pokud se má ve formuláři nabízet číselník pro zdroje je třeba nastavit v doméně PLATBA_DRUH_PREDPISU v položce POM_HODNOTA3 pro předpisy, u kterých ho chceme nabízet tyto hodnoty: P .. Povinně z číselníku, N .. Nepovinný číselník.

Tlačítko D v řádce u jednotlivých předpisů slouží k vyvolání formuláře PZ0020 a v něm pak k zobrazení studentů nebo uchazečů přiřazených k vybranému předpisu.

Druhá záložka Studijní programy obsahuje dva bloky. V horním bloku se zobrazí všechny studijní programy přiřazené zvolenému předpisu. Programy lze jednotlivě nebo všechny najednou označit a označené pak z bloku a tím i z předpisu vyřadit pomocí tlačítka Vyřadit označené st. programy. Ve spodním bloku obdobným způsobem studijní programy k předpisu přiřazujeme. Na záložce Přijímací obory můžeme k předpisu přiřadit nebo z něj vyřadit obdobným způsobem obory přijímacího řízení.

Význam některých položek:

 • Začátek platnosti

  - určení začátku platnosti předpisu

  Možné hodnoty:

  • DZS

   …….. Datum začátku studia

  • DZSUP

   .. Datum začátku studia a ukončení přerušení

  • DUP

   ……. Datum ukončení přerušení

  • DZUS

   ….. Datum začátku ubytovacího stipendia

  • DPL_3

   … Datum začátku platby za studium dle §58 odst. 3

  • DPL_4

   … Datum začátku platby za studium dle §58 odst. 4

  • DPL_S

   … Datum začátku platby za studium dle §58 souběžné studium

 • Konec platnosti

  - ukončení předpisu platnosti studia

  Možné hodnoty:

  • DUS

   ……. Datum ukončení studia

  • DUSZP

   .. Datum ukončení studia a datum začátku přerušení

  • DZP

   …….. Datum začátku přerušení

  • DUUS

   …. Datum ukončení ubytovacího stipendia

 • Rozmezí začátku

  - určení začátku platnosti předpisu

  Možné hodnoty:

  • BM

   - Bez tohoto měsíce

  • SM

   - Včetně tohoto měsíce

  • BQ

   - Bez tohoto kvartálu

  • SQ

   - Včetně tohoto kvartálu

  • DD

   - Poměrná část měsíce dle datumu

  • PM

   - Datum začátku platnosti předpisu <= 15, datum konce platnosti > 15

  • SP

   - Včetně tohoto pololetí

 • Rozmezí konce

  - určení konce platnosti předpisu

  Možné hodnoty:

  Stejne jako u položky Rozmezí začátku

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Speciální studijní referentka

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka