Předpisy plateb - přiřazení st. prog./příj. oborů (PZ0010)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář slouží k zakládání předpisů plateb a jejich přiřazení ke studijním programům nebo k přijímacím oborům

Ovládání

První záložka formuláře Předpisy plateb umožňuje zadávat popř. opravovat předpisy plateb. Při opravě předpisu můžeme rozhodnout pomocí zaškrtávátka ve spodní části obrazovky, zda se opravené údaje mají promítnout do platných dokladů vystavených k tomuto předpisu, nebo budou platit jen pro doklady nově zadávané. Druhé zaškrtávátko umožňuje studijní programy i studenty přiřazené k určitému zvolenému předpisu, zkopírovat k novému předpisu, který vznikne kopií tohoto zvoleného předpisu. Do položky pro datum ve spodní části obrazovky, je možné zadat datum, od kterého se mají v Rozpisu plateb promítnout změny provedené v daném předpisu platby.

Položka Právo odvol. umožňuje nastavit, zda se student smí vzdát práva na odvolání a tím zkrátit dobu na výplatu stipendia.

Do položky Datum vyměření na poslední řádce záznamu na obrazovce je možné zadat datum, které se promítne do položky Datum vystavení u rozpisu plateb dokladu studenta. Pokud se toto datum nevyplní, vkládá se do rozpisu plateb aktuální datum přiřazení studenta k předpisu.

Položka Vzorec pro přiřazení studentů k předpisu umožňuje pomocí vzorce nadefinovat seznam studentů, kteří mají být přiřazeni na předpis. Položka Vzorec pro určení částky pro studenta umožňuje pomocí vzorce nadefinovat pro studenty částku, na kterou má být doklad vystaven. Tady lze použít pouze atributy vracející číselnou hodnotu. Seznam atributů pro použití ve vzorci:

Atribut

Popis

ZAPOCITANA_DOBA_PREDCHOZICH_STUDII_NA_ZACATKU_STUDIA

Vrací dobu předchozích studií ukončených před začátkem současného studia. započítanou do celkové doby studia vzhledem k poplatku za delší studium.

ZAPOCITANA_DOBA_PREDCHOZICH_STUDII_CELKEM

Vrací dobu předchozích studií včetně těch studovaných zároveň se současným studiem započítanou do celkové doby studia vzhledem k poplatku za delší studium.

VYJEZD_STAV_390_CELK_POCET_DNU

Vrátí celkový počet dnů platných výjezdů studenta ve stavu 390.

VYJEZD_NYNI

Pokud je student nyní na výjezdu, vrátí typ výjezdu (S=studijní, P=Pracovní), jinak vrátí 0.

VYJEZD_BUDE

Pokud má student v budoucnu připraven platný výjezd, vrátí typ výjezdu (S=studijní, P=Pracovní), jinak vrátí 0.

VEK

Vrací studentův věk zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Oddělovač desetinných míst je čárka.

USPESNE_STUDIUM

Vrací A, pokud studium bylo úspěšné, vrací N, pokud studium bylo neúspěšné a vrací X, pokud studium ještě probíhá.

UKRAJINEC

Vrací A, pokud student má trvalé bydliště nebo občanství na Ukrajině, jinak vrací N.

UCHAZEC_ZAPSAN

Vrací 1, když je u uchazeče nastaven příznak, že je zapsán do studia, jinak vrací 0. Nezáleží na tom, zda už byl uchazeč převeden mezi studenty.

UCHAZEC_PRIJAT

Vrací 1, když je uchazeč přijat ke studiu, jinak vrací 0.

UCHAZEC_PREVEDEN

Vrací 1, když byl uchazeč pomocí formuláře ES0080 převeden mezi studenty, jinak vrací 0.

UBYTSTIP_ZADA_PRAVEM

Vrací 1, když student má nyní nárok na ubytovací stipendium, jinak vrací 0.

UBYTSTIP_ZADA

Vrací 1, když student žádá o ubytovací stipendium, jinak vrací 0.

UBYTSTIP_SOUCASNY_MESIC

Vrací 1, když student má v rámci současného měsíce alespoň jeden den nárok na ubytovací stipendium, jinak vrací 0.

UBYTSTIP_SOUBEZNE_STUDIUM

Vrací 1, pokud student studuje souběžné studium, které začal studovat dříve než zkoumané studium, jinak vrací 0. U souběžného studia je ve stavu "S" a financovaní je: 1,3,4,5,6,8,9 nebo 10. Prověří jak studia na stejné, tak i na jiných školách z dat SIMS.

UBYTSTIP_PRVACI_3_KVARTAL

Vrací 1, pokud student byl během třetího kvartálu současného akademického roku alespoň jeden den ve stavu, že má nárok na ubytovací stipendium a tento student ještě nedostal žádné ubytovací stipendium. Jinak vrací 0.

UBYTSTIP_POSLEDNICH_6_MESICU_BEZ_NEABSOLVENTU

Vrací 1, pokud byl student během předchozích 6 měsíců alespoň jeden den ve stavu, že má nárok na ubytovací stipendium a nejedná se o neúspěšné studium. Jinak vrací 0.

UBYTSTIP_POSLEDNICH_6_MESICU

Vrací 1, byl student během předchozích 6 měsíců alespoň jeden den ve stavu, že má nárok na ubytovací stipendium. Jinak vrací 0.

UBYTSTIP_POSLEDNI_MESIC

Vrací 1, pokud byl student během předchozího měsíce alespoň jeden den ve stavu, že má nárok na ubytovací stipendium. Jinak vrací 0.

UBYTSTIP_POSLEDNI_DEN_MESICE

Vrací 1, byl student byl poslední den předchozího měsíce alespoň jeden den ve stavu, že má nárok na ubytovací stipendium. Jinak vrací 0.

UBYTSTIP_POSLEDNI_3_MESICE_VC

Vrací 1, pokud byl student během současného měsíce a dvou předchozích alespoň jeden den ve stavu, že má nárok na ubytovací stipendium. Jinak vrací 0.

UBYTSTIP_POSLEDNI_3_MESICE_POCET_MESICU

Vrací počet měsíců za předchozí 3 měsíce, po které měl student vždy alespoň jeden den měsíce nárok na ubytovací stipendium.

UBYTSTIP_POSLEDNI_3_MESICE_CELYCH_MESICU

Vrací počet měsíců za předchozí 3 měsíce, po které měl student vždy všechny dny měsíce nárok na ubytovací stipendium.

UBYTSTIP_POSLEDNI_3_MESICE

Vrací 1, pokud byl student během předchozích 3 měsíců alespoň jeden den ve stavu, že má nárok na ubytovací stipendium. Jinak vrací 0.

UBYTSTIP_OSU_123_456

Vrátí 1, pokud student měl za poslední 3 měsíce všechny dny nárok na ubytovací stipendium a nejpozději poslední den období podal žádost o ubytovací stipendium. Jinak vrací 0.

UBYTSTIP_OSU_101112

Vrací 1, pokud student měl za 10., 11. a 12. měsíc všechny dny nárok na ubytovací stipendium a do 1.12. podal žádost o ubytovací stipendium. Jinak vrací 0.

UBYTSTIP_OBCE

Vrací 1, pokud student trvale nebydlí v obci uvedené v tabulce PZ_OBCE_UBYT_STIP pro jeho místo studia, že se zde nemá vyplácet ubytovací stipendium. Pokud v takové obci bydlí, vrátí 0.

UBYTSTIP_MES_ZA_ROK_DNI_15_OSOBA

Vrací počet měsíců za předchozí rok, kdy osoba za všechna studia měla nárok na ubytovací stipendium alespoň 15 dnů v měsíci.

UBYTSTIP_MES_ZA_POSL_4_DNI_15_OSOBA

Vrací počet měsíců za předchozí 4 měsíce, kdy osoba za všechna studia měla nárok na ubytovací stipendium alespoň 15 dnů v měsíci.

UBYTSTIP_MES_ZA_POSL_3_DNI_15_OSOBA

Vrací počet měsíců za předchozí 3 měsíce, kdy osoba za všechna studia měla nárok na ubytovací stipendium alespoň 15 dnů v měsíci.

UBYTSTIP_MES_ZA_POSL_1_DNI_15_OSOBA

Vrací 1, pokud za předchozí měsíc osoba za všechna studia měla nárok na ubytovací stipendium alespoň 15 dnů v měsíci, jinak vrací 0.

UBYTSTIP_MES_ZA_ROK_DNI_15

Vrací počet měsíců za předchozí rok, kdy student měl nárok na ubytovací stipendium alespoň 15 dnů v měsíci.

UBYTSTIP_MES_ZA_POSL_4_DNI_15

Vrací počet měsíců za předchozí 4 měsíce, kdy student měl nárok na ubytovací stipendium alespoň 15 dnů v měsíci.

UBYTSTIP_MES_ZA_POSL_3_DNI_15

Vrací počet měsíců za předchozí 3 měsíce, kdy student měl nárok na ubytovací stipendium alespoň 15 dnů v měsíci.

UBYTSTIP_MES_ZA_POSL_1_DNI_15

Vrací 1, pokud za předchozí měsíc měl student nárok na ubytovací stipendium alespoň 15 dnů v měsíci, jinak vrací 0.

UBYTSTIP_9_AZ_12_MESIC_LONI

Vrací 1, pokud student od 1.9. do 31.12. loňského kalendářního roku měl alespoň jeden den nárok na ubytovací stipendium, jinak vrací 0.

UBYTSTIP_9_AZ_12_MESIC_LETOS

Vrací 1, pokud student od 1.9. do 31.12. letošního kalendářního roku měl alespoň jeden den nárok na ubytovací stipendium, jinak vrací 0.

UBYTSTIP_1_AZ_6_MESIC_LETOS

Vrací 1, pokud student od 1.1. do 30.6. letošního kalendářního roku měl alespoň jeden den nárok na ubytovací stipendium, jinak vrací 0.

UBYTSTIP_POSLEDNICH_X_MESICU(OD,DO)

Vrací 1, pokud student měl během mesiců OD - DO alespoň jeden den nárok na ubytovací stipendium, jinak vrací 0. Parametry určují rozmezí měsíců, za které se má počítat. "0" znamená nyní probíhající měsíc, "-1" znamená předchozí měsíc, atd.

TUZEMAK

Vrací 1, pokud stát trvalého bydliště studenta je ČR, jinak vrací 0.

STAV_POSLEDNI_DEN_PREDCHOZIHO_MESICE

Vrací stav studia studenta poslední den předchozího měsíce (S,N,P) dle datumů nástupu, ukončení a přerušení.

STAV_DNES

Vrací dnešní skutečný stav studenta (S,N,P, R) dle datumů nástupu, ukončení, přerušení a uznané doby rodičovství.

STAV

Vrací současný stav studenta (S,N,P).

STANDARD_DOBA_DATUM

Vrátí datum, kdy student dosáhne standardní doby studia.

SOCSTIP_ZADA

Vrací 1, pokud student žádá o sociální stipendium, jinak vrací 0.

SOCSTIP_SOUCASNY_MESIC

Vrací 1, pokud student v rámci současného měsíce alespoň jeden den měl nárok na sociální stipendium, jinak vrací 0.

SOCSTIP_PRIZNANO

Vrací 1, pokud má student přiznáno sociální stipendium, jinak vrací 0.

SOCSTIP_POSLEDNI_MESIC

Vrací 1, pokud student měl během předchozího měsíce alespoň jeden den nárok na sociální stipendium, jinak vrací 0.

SOCSTIP_POSLEDNI_DEN_MESICE

Vrací 1, pokud student měl poslední den předchozího měsíce nárok na sociální stipendium, jinak vrací 0.

SOCSTIP_POSLEDNI_3_MESICE_VCETNE

Vrací 1, pokud student měl během současného a dvou předchozích měsíců alespoň jeden den nárok na sociální stipendium, jinak vrací 0.

SOCSTIP_POSLEDNI_3_MESICE_CELYCH_MESICU

Vrací počet měsíců za předchozí 3 měsíce, kdy student měl po celou dobu měsíce nárok na sociální stipendium.

SOCSTIP_POSLEDNI_3_MESICE

Vrací 1, pokud student měl během předchozích 3 měsíců alespoň jeden den nárok na sociální stipendium, jinak vrací 0.

SLOVAK

Vrací 1, pokud studentovo trvalé bydliště je Slovensko, jinak vrací 0.

SIMS_UBYTSTIP

Vrací 1, pokud SIMS vrací, že student má nárok na ubytovací stipendium dle jejich metodiky. Jinak vrací 0. Pokud v IS/STAG zatím neexistuje záznam z SIMS, vrátí 0. Pokud potřebujeme vybírat jen ty, o kterých již máme záznamy ze SIMS, musíme otestovat SIMS_EVIDOVAN = 1.

SIMS_FINANCOVANI

Vrací SIMS verifikovanou hodnotu z číselníku FINANCOVANI.

SIMS_EVIDOVAN

Vrací 1, pokud již máme ze SIMS záznam o tomto studiu, ji nak vrací 0.

SIMS_STUDUJE_DNU_CISTA

Navrací počet dnů trvání aktualního studia studenta včetně případných přestupných studií, která mu bezprostředně předcházela. Předchozí studia, ukončená před datem výpočtu přidaných položek jinak než přestupem nebo převodem, ani předchozí studia, ukončená před datem výpočtu přidaných položek přestupem nebo převodem, avšak k jinému datu, než je datum zápisu uvažovaného studia, se do čisté odstudované doby nezahrnují. Když se podělí 365, můžeme porovnavat se standardní dobou studia. Jestliže vrátí systém "NULL", potom ještě nemáme informace ze SIMS, zda má platit za studium.

SIMS_STUDUJE_DNU_CELKEM

Navrací počet dnů trvání studentova studia včetně doby trvání předchozích studií, které se dle §58 odst. 3 mají do celkové doby studia započítat. Když se podělí 365, můžeme porovnávat se standardní dobou studia. Jestliže vrátí systém "NULL", potom ještě nemáme informace ze SIMS, zda má platit za studium.

SIMS_MA_PLATIT_DNU_58_3_CELKEM

Navrací počet dnů, po kterou má student platit dle zákona 111/1998 Sb. §58 odst. 3. Jestliže vrátí systém "NULL", potom ještě nemáme informace ze SIMS, zda má platit za studium. Jestliže je hodnota menší než 0, potom ještě nemá platit a začne platit za počet dnů rovnající se absolutní hodnotě vrácené hodnoty.

SIMS_MA_PLATIT_DNU_58_3

Vrací počet dnů trvání doby, kdy má student podle §58 odst. 3 platit poplatek za delší studium. Pokud měl začít platit ještě před začátkem studia, vrací počet dnů od datumu zápisu do studia. Pokud již studium ukončil a v době přerušení ještě neměl platit, vrací NULL.

SIMS_MA_PLATIT_3_BEZ_PREDPISU_PULROK_VYSTAVENI

System si zjisti, v jaké je nyní student periodě a zjistí si trvání periody OD - DO. Pokud NEexistuje u studenta předpis platby za delší studium s datumem ZALOZENI ZAZNAMU po OD (tedy od datumu poslední periody), tak systém vrací '1', jinak varcí '0'. Bere půlroční periodu platby. Postihuje i přerušená studia, když už má platit. Je třeba, aby studenti měli předpisy na P3 "Poplatky za delší studium". POZOR: jde o datum založení záznamu v PZ_DOKLADY_PLATBY - takze pokud jich tam je vic zaznamů, zpravidla budou mít datum založení stejný.

SIMS_MA_PLATIT_3_BEZ_PREDPISU_PULROK_SPLATNOST

System si zjisti, v jaké je nyní student periodě a zjistí si trvání periody OD - DO. Pokud NEexistuje u studenta předpis platby za delší studium s datumem SPLATNOSTI po OD (tedy od datumu poslední periody), tak systém vrací '1', jinak varcí '0'. Bere půlroční periodu platby. Postihuje i přerušená studia, když už má platit. Je třeba, aby studenti měli předpisy na P3 "Poplatky za delší studium".

SIMS_MA_PLATIT_3_BEZ_PREDPISU_OPROTI_PERIODE

Zjistí, kolikátou periodu student má a kolik má vystaveno předpisů platby. Pokud je počet vystavených předpisů platby menší než číslo periody, vrátí '1', jinak vrátí '0'. Výpočet se řídí nastavením parametru PLATBY_SYSTEM_BEZ_PREDPISU.

SIMS_MA_PLATIT_3

Vrátí 1, pokud student má platit za delšá studium dle zákona 111/1998 Sb. §58 odst. 3, jinak vrací 0. Pokud v IS/STAG zatím neexistuje záznam z SIMS, vrátí 0. Pokud potřebujeme vybírat jen ty, o kterých již máme záznamy z SIMS, musíme otestovat SIMS_EVIDOVAN = 1.

SEMESTRU

Vrací počet odstudovaných semestrů studentem včetně semestrů aktuálního roku, i kdyby akademický rok teprve začal.

ROCNIK

Vrací ročník zadaný u studenta studijní referentkou v aktuálním akademickém roce.

PRVNI_AKADEMICKY_ROK_STUDIA

Vrací první akademický rok studia studenta v tabulce STUDENTI_V_ROCE.

PRUMER

Vrací studijní průměr získaný studentem v minulém akademickém roce.

PREZENCNI

Vrací 1, pokud je forma studia studentova studijního programu prezenční, jinak vrací 0.

OBCANCR

Vrací 1, pokud student má občanství ČR, jinak vrací 0.

NAROZENCR

Vrací 1, pokud má student stát narození ČR, jinak vrací 0.

MAX_DOBA_DATUM

Vrací datum, kdy student dosáhne max. doby studia.

MA_BANK_UCET

Vrací 1, pokud má student zadaný bankovní učet, jinak vrací 0.

MA_BANK_EURO_UCET

Vrací 1, pokud má student zadaný euro bankovní učet, jinak vrací 0.

LETOS_STUDENT

Vrací 1, pokud má student zadán záznam pro aktuální akademický rok, jinak vrací 0.

KREDITU

Vrací počet kreditů absolvovaných studentem v minulém akademickém roce.

JE_PRVAK

Vrací 1, pokud je současný akademický rok studentův první, jinak vrací 0.

JE_NAVAZUJICI

Vrací 1, pokud studentovo typ studia je magisterský navazující, jinak vrací 0.

JE_MAGISTR

Vrací 1, pokud studentovo typ studia je dlouhý magisterský, jinak vrací 0.

JE_DOKTORAND

Vrací 1, pokud studentovo typ studia je doktorandský, jinak vrací 0.

JE_BAKALAR

Vrací 1, pokud studentovo typ studia je bakalářský, jinak vrací 0.

FINCR

Vrací 1, pokud je studentovo studium financováno MŠMT, jinak vrací 0.

FINANCOVANI

Vrací kód financovaní studenta v aktuálním resp. posledním roce studia.

FAKULTA_STUDENTA

Vrací zkratku fakulty studentova studia.

DOBA_STUDIA_STANDARD_DOBA

Vrací <SD, pokud student ještě nedosáhl standardní doby studia; <SD=1, pokud nepřesáhl standardní dobu studia + 1 rok a gt;SD+1, pokud již přesáhl standardní dobu studia + 1 rok.

DOBA_STUDIA_DLE_SIMS_VCETNE_PREDCH_NEUSPESNYCH

Vrací počet dní, které dle SIMS student odstudoval včetně všech předchozích neúspěšných studií. Atribut vrací toto číslo dopočtené dle datumu verifikace do aktuálního datumu. Pokud po datumu verifikace má student přerušené studium, mateřskou nebo DNS, tak se tato doba odečte.

DOBA

Vrací počet let standardní doby studia studentova studijního programu, dle nastavení parametru MATRIKA_STAND_DELKA.

CELKPRUM

Vrací studijní průměr získaný studentem od začátku studia do konce minulého akademického roku.

ABSOLVOVANO_SEMESTRU

Vrací počet uzavřených odstudovaných semestrů studentem. Nepočítají se semestry označené, že měl student přerušené studium.

ABSOLVOVAL

Vrací "A", pokud student absolvoval; "N" když studium bylo neúspěšné; "V" když absolvoval s vyznamenáním; "S" když ještě studuje.

ABSOLVENT

Vrací "A" když student absolvoval; "N" když studium bylo neúspěšné; "S" když studuje; "P" když má přerušené studium; "B" pokud teprve bude studovat.

BYDLI_V_OKRESE_STUDIA

Vrací 1 pokud student bydlí trvale v místě studia, jinak vrací 0.

MA_LETOS_ZAZNAM

Vrací 1, když student má v aktuálním akademickém roce záznam, jinak vrací 0.

KREDITU_VC_UZN

Vrací počet kreditů získaných a uznaných studentem v minulém akademickém roce.

ROCNIK_BUDOUCI

Vrací ročník zadaný u studenta v budoucím roce.

ROCNIK_PREDPIS

Pokud se předpis platby pro ZS i LS vydává ve stejném kalendářním roce, tak systém podle nastavení v KALEDAR zjisti, zda je ještě minulý rok a potom vrací ročník budoucího roku studia nebo že již je shodný rok a potom vrací aktuální ročník.

Pokud se má ve formuláři nabízet číselník pro zdroje, je třeba nastavit tyto hodnoty v doméně PLATBA_DRUH_PREDPISU v položce POM_HODNOTA3 pro předpisy, u kterých ho chceme nabízet:

P .. Povinně z číselníku

N .. Nepovinný číselník

Tlačítko Detail v řádce u jednotlivých předpisů slouží k vyvolání formuláře PZ0020 a v něm pak k zobrazení studentů nebo uchazečů přiřazených k vybranému předpisu.

Druhá záložka Studijní programy obsahuje dva bloky. V horním bloku se zobrazí všechny studijní programy přiřazené zvolenému předpisu. Programy lze jednotlivě nebo všechny najednou označit a označené pak z bloku a tím i z předpisu vyřadit pomocí tlačítka Vyřadit označené st. programy. Ve spodním bloku obdobným způsobem studijní programy k předpisu přiřazujeme.

Na záložce Přijímací obory můžeme k předpisu přiřadit nebo z něj vyřadit obdobným způsobem obory přijímacího řízení.

Význam některých položek:

 • Začátek platnosti - určení začátku platnosti předpisu

  Hodnota

  Význam

  DZS

  Datum začátku studia

  DZSUP

  Datum začátku studia a ukončení přerušení

  DUP

  Datum ukončení přerušení

  DZUS

  Datum začátku ubytovacího stipendia

  DPL_3

  Datum začátku platby za studium dle §58 odst. 3

  DPL_4

  Datum začátku platby za studium dle §58 odst. 4

  DPL_S

  Datum začátku platby za studium dle §58 souběžné studium

 • Konec platnosti - ukončení předpisu platnosti studia

  Hodnota

  Význam

  DUS

  Datum ukončení studia

  DUSZP

  Datum ukončení studia a datum začátku přerušení

  DZP

  Datum začátku přerušení

  DUUS

  Datum ukončení ubytovacího stipendia

 • Rozmezí začátku - určení začátku platnosti předpisu

  Hodnota

  Význam

  BM

  Bez tohoto měsíce

  SM

  Včetně tohoto měsíce

  BQ

  Bez tohoto kvartálu

  DD

  Poměrná část měsíce dle datumu

  PM

  Datum začátku platnosti předpisu <= 15, datum konce platnosti > 15

  SP

  Včetně tohoto pololetí

 • Rozmezí konce - určení konce platnosti předpisu

  Možné hodnoty jsou tejne jako u položky Rozmezí začátku.

Přístup

 • Administrátor

 • Prorektor

 • Speciální studijní referentka

 • Studijní referentka

 • Tajemník fakulty

 • Zahraniční referentka