Průměr za 1. etapu (GST_1_ET)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Průměr za 1. etapu

Ovládání

Sestava tiskne seznam studentů s průměrem za 1. etapu studia po jednotlivých oborech (aprobacích). Počítají se pouze předměty se statutem A a B (povinné a povinně volitelné). Do průměru jsou započítané i předměty, které jsou zapsané na druhé etapě a nachází se ve studijním plánu první etapy. Pro výpočet se použije poslední studijní plán první etapy pro daný obor (aprobaci).

Poznámky

Sestava prozatím běží dost pomalu, pro jeden stud. program cca 10 minut, nutno vyčkat !!!

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka