Číselník pracovišť (CI0110)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
Popis

V tomto formuláři lze definovat jednotlivá pracoviště a jejich vlastnosti. Jediné povinné pracoviště je REK (rektorát)

Ovládání

Formulář obsahuje jediný blok Číselník pracovišť, ve kterém můžeme zakládat, vybírat, měnit i mazat záznamy o pracovištích.

V položce Číslo. prac. musí být u fakult uveden kód z číselníkuVysokých škol/fakult ze SIMS. Podle těchto kódů se vykazuje příslušnost studentů k dané fakultě.

Položka Automaticky vytvořit uživatele udává, zda se k danému pracovišti má automaticky vytvořit uživatel REKTOR resp. DEKAN_xxx resp. VEDKAT_yyy, kde xxx je zkratka fakulty a yyy zkratka katedry a tento uživatel se má automaticky párovat k osobě uvedené jako vedoucí pracoviště v tomto formuláři.

Přístup
  • Administrátor