Podle oboru (PJ0052)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Zadávání výsledků testů přijímací zkoušky.

Ovládání

V bloku Obor studia - kombinace zadáme filtr pro výběr oboru a vybereme ho. Není zde možné mazat, přidávat, ani upravovat záznamy.

Ve druhém bloku Seznam uchazečů zobrazuje všechny uchazeče, kteří jsou přihlášeni na vybraný studijní obor. Studenty je možné řadit podle univerzitního čísla, příjmení či oborového čísla. Lze zde omezit vybrané uchazeče dalším dotazem v poplistu nad seznamem uchazečů. Do seznamu nelze přidávat další záznamy, měnit je, ani mazat.

Po kliknutí na tlačítko vedle rodného čísla se pro aktuální záznam (modře podbarvený) vyvolá formulář Zadání uchazeče po oborech (PJ0020), zobrazující detailní informace o uchazeči a jeho výsledcích.

V pravé části v bloku Výsledky uchazeče vidíme všechny předměty aktuálního uchazeče. Do prázdného pole nad sloupcem Datum zkoušky je možné předvyplnit datum. Po vyplnění počtu Bodů a stisknutíEnterse automaticky doplní předvyplněné datum.

Po dalším stisknutí klávesyEnterpřeskočíme na další předmět. Z posledního předmětu se automaticky přesuneme na první předmět dalšího uchazeče.

Do formuláře byla k předmětu přidána položka "Varianta testu". Jedná se o nepovinou textovou položku, která umožňuje zadat o jakou variantu testu, který uchazeč skládal, se jedná. Formulář umožňuje si variantu testu nahoře přednastavit tak jako datum a tato přednastavená hodnota se zkopíruje do příslušného políčka pro uchazeče, kterému se zadává počet bodů. Podle této položky se vytvářejí statistiky pro každou variantu testu zvlášť tak, jak to požaduje vyhláška MŠMT 343/2002.

Tento formulář je modifikací formuláře Podle oboru po předmětech (PJ0050)

Přístup

  • Administrátor

  • Katedra

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty