Seznam uch. pro zkušební komise - výsledky SŠ (G_PR_KOM)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Seznam uchazečů pro zkušební komise

Ovládání

Sestava tiskne seznam uchazečů na termínu pro zkušební komisi. Vedle jména a rodného čísla tiskne i výsledky ze střední školy a připravuje kolonky pro hodnocení písemky a poznámku. Údaje jsou seskupeny po komisích a termínech.

Ve formuláři nastavíme parametry omezující výběr uchazečů do výstupního textového souboru.

Hlavní výběrové parametry: Fakulta, Studijní program (Kód, Typ, Forma), Studijní Obor, Kombinace, Místo, Datum termínu, Název komise a další omezující parametry. Lze omezit i  Výběr uchazečů na všechny, přijaté, nepřijaté, nerozhodnuté. U studentů můžeme zobrazit číslo univerzitní nebo číslo oborové.

Pod čarou lze nastavit, jak chceme uchazeče třídit (podle abecedy, podle univerzitního čísla, podle oborového čísla).

Pro uchazeče, kteří nemají žádný předmět ze střední školy sestava nic nevypisuje!

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Přijímací řízení

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty