Změna specializace (stud. plánu) jednotlivce (ES0070)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Umožňuje změnit studentovi studijní obor v rámci jednoho studijního programu.

Ovládání

Pro zvoleného studenta se zobrazí jeho současný studijní program a st. plán. V bloku Nový studijní plán se nabízejí všechny st. plány příslušné ke st. programu, který má student zapsaný. Zaškrtnutím políčka Vybrat st. plán přiřadíme studentu nový st.plán.

Do formuláře byla přidána možnost převést studenta z víceoborového studia na jeden obor. V bloku je možné zaškrtnout najednou všechny obory, ze kterých chceme studenta převést na jeden obor zaškrtnutý v následujícím bloku.

Poznámky

Kontroly na úrovni DB triggerů
  • DB triggery TR_STNO_xxx na tabulce STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE mimo jiné hlídají update studenta s ukončeným studijem, updatují pole STANDARD_ROK a hlídají konzistenci roků studia a studijního plánu.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka