Změna specializace (stud. plánu) (ES0030)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Umožňuje změnit studijní obor vybraným studentům v rámci jednoho studijního programu. Tento formulář je třeba použít např. pro převod studentů z jedné etapy st. oboru do druhé. Výběr studentů se provádí pro zvolený studijní plán příslušného oboru, školní rok, případně ročník studia nebo kombinaci.

Ovládání

Pro zvolený studijní program se zobrazí v blocích Studijní plán studijní plány a na nich zapsaní studenti. V levém a pravém bloku vybereme st. plány, mezi kterými chceme převod studentů provádět. Po automatickém zobrazení všech studentů zapsaných na příslušném st. plánu, je jejich výběr možné omezit ve Výběrovém kriteriu na určitý ročník nebo určitou kombinaci, jejichž hodnoty zadáme do položek Rok st.Kombinace. Postupným zadáváním písmen do položky Příjmení ve Výběrovém kriteriu můžeme velice rychle vybrat konkrétního studenta nebo skupinu studentů. Z jednoho st. plánu na druhý studenta převedeme stiskem ' >' u jména studenta. Všechny studenty zvoleného výběru je možné najednou převést tlačítky ' >' na spodní části obrazovky.

Poznámky

Kontroly na úrovni DB triggerů
  • DB triggery TR_STNO_xxx na tabulce STUDENTI_NA_OBORU_V_ROCE mimo jiné hlídají update studenta s ukončeným studijem, updatují pole STANDARD_ROK a hlídají konzistenci roků studia a studijního plánu.

  • DB triggery TR_STVR_xxx volají procedury package PG_STVR, které upravují stav studenta, kontrolují návaznosti datumů zápisu, přerušení a ukončení. Pokud student ukončí s jiným kódem, než 0, 99, jsou vymazány všechny záznamy pro vyšší roky platnosti a zápisy.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty

  • Zahraniční referentka