Ubytování uchazečů na koleji (PJ0090)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Nastavení zájmu uchazečů o ubytování na koleji, rozhodnutí o jeho přidělení a pořadí v pořadníku.

Ovládání

Ve formuláři je jediný blok, obsahující přihlášky uchazečů. Na vybraných přihláškách je možné vyznačit uchazečův zájem o kolej, nastavit rozhodnutí o přidělení ubytování na koleji a případně také pořadí v pořadníku. Ostatní pole není možné měnit, ale lze je využít k omezení výběru přihlášek.

Přístup

  • Administrátor

  • Prorektor

  • Studijní referentka

  • Tajemník fakulty