Adresní štítky (úzké) (Z_ST_UZK)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Adresní štítky uchazečů o studium - úzké. Výsledný soubor (výstup ze Z_PO_UCH):  stit_uzk.txt Výstupní soubor je formátovaný následujícím způsobem:

        FAK os. č. narozen            FAK os. č. narozen 
 PŘÍJMENÍ Jméno               PŘÍJMENÍ Jméno
 Ulice číslo                 Ulice číslo 
 Obec - Část obce              Obec - Část obce
 PSČ  Dodací pošta             PSČ  Dodací pošta
 Stát (je-li jiný než ČR)          Stát (je-li jiný než ČR)

Zobrazí-li se místo "Dodací pošty" symbol " *****", je v db uvedeno: Nepoužívat, není aktuální!

Ovládání

Pomocí paramerů Jméno od (>=):Jméno do (<): lze blíže specifikovat výběr lidí. Je možno zadat řetězec VELKÝCH písmen např od: MU do: NOV.

Chcete-li vyhledat jedno příjmení zadejte do obou parametrů stejný řetězec. Například Jméno od (>=):NOVÁK Jméno do (<): NOVÁK. Sestava vybere všechny Nováky. Zadáte-li Od: NOVAK Do: NOVAL sestava vybere jak NOVÁK, tak NOVAK dlouhá a krátká písmena nejsou rozlišována.

Sestava hledá od "Jména od" včetně, a do "Jména do" včetně. Upozornění: zadáte-li Do Z, sestava nevybere jména začínající písmenem Z, protože jakékoli slovo začínající tímto písmenem je větší než samotné písmeno Z

Přístup

Není omezen