Parametry z oblasti: Kontroly

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola
 • ABS_VSECH_ZAPSANYCH_PREDMETU. Pro splnění stud. plánu musí stud. absolvovat všechny zaps. předměty ?

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Zda student pro splnění studijního plánu musí absolvovat všechny zapsané předměty. Nejde o to, zda předmět absolvoval na první pokus, ale že případný neúspěšný pokus opravil. Pokud je parametr nastaven na A, potom funkce pro vyhodnocování splnění pravidel studijního plánu vyhodnotí, zda student splnil všechny podmínky studijního plánu a navíc absolvoval i všechny zapsané předměty a vrátí datum poslední zkoušky či zápočtu. Jinak vrací NULL. Pokud je parametr nastaven na N, kontrola na absolvování všech zapsaných předmětů se nevykonává. Pokud parametr není nastaven, bere se jako by byl na stavena na N.

 • KONTROLOVAT_DATUM_ZNAMKOVANI. Při hodnocení studenta na předmětu kontrolovat zadávané datum

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Kontrolovat zadávané datum, aby nebylo v budoucnu a aby bylo ve dnech akademického roku+30 dní. Neplatí pro prorektora a pro administrátora. Vztahuje se pouze na aktualizaci záznamů, při vkládání nového záznamu se kontrola neprovádí (studijní referentka v evidenční kartě).

 • LIMIT_CELK_DOS_PRUMER. Limit celkového dosaženého průměru

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

 • LIMIT_KR_PRVNI_ROK. Limit splněných kreditů za první rok

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

 • LIMIT_KR_PRVNI_SEM. Limit splněných kreditů za první semestr

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

 • LIMIT_KR_PRVNI_SEM_UZN. Limit uznaných kreditů za první rok místo získaných kr. za první sem.

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Získá-li student alespoň tento počet uznaných kreditů za první ročník studia, není uveden v seznamu studentů nesplňujících podmínku získaných kreditů za první semestr (používá se v sestavě g_nespl, záp. list A)

 • LIMIT_KR_ROK. Maximum kreditů, které si v roce student může zapsat

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Maximum kreditů lze nastavit u každého studenta individuálně v evidenční kartě a v takovém případě má tato hodnota přednost před parametrem. Omezení se vztahuje pouze na uživatele s rolí STUDENT.

 • LIMIT_KR_4_SEM. Limit splněných kreditů za poslední 4 semestry

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

 • PLANY_MIN_KREDITU_PRO_C_PREDM. Minimální procento kreditů pro C předměty ve studijních plánech

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: NUMBER

  Kontrola na rozsah 0 až 100

  Minimální procento kreditů pro C předměty ve studijních plánech. Možno určit až na fakultu studijního programu od studijního oboru daného studijního plánu. Pokud není parametr zadán, bere se jako 0.

 • POCITAT_NEUSPESNE. Počítat neúspěšné pokusy do průměru

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se zajistí započítávání neúspěšných pokusů do průměrů. Neúspěšné pokusy jsou určeny číslem pokusu. Splní-li např. student předmět na třetí pokus se známkou jedna, jsou mu započítány dvě čtyřky a jednička a jeho průměr bude 3 (má-li zapsaný pouze tento jeden předmět). Parametr je ale nutné nastavit před zapisováním předmětů studentům, změnou jeho nastavení se výsledky automaticky nepřepočítávají! V opačném případě je nutné spustit příslušné aktualizační skripty, které průměry přepočítají.

 • POCITAT_UZN_ROC_PRUMER. Počítat uznané předměty do ročního průměru

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Parametr byl nahrazen položkou, která se nastavuje pro každý uznaný předmět. Parametr se používá pro přednastavení této položky při vkládání uznaného předmětu v  Evidenční karta studenta (ES0010).

 • POCITAT_4_PRUMER. Započítávat dosud nevykonané a neúspěšně hodnocené předměty do průměru

  Nejnižší úroveň: FAKULTA, datový typ: CHAR, roční parametr

  Kontrola na výčet hodnot: 'A','N'

  Nastavením na A se zajistí započítání neúspěšně hodnocených předmětů a předmětů dosud bez hodnocení do průměrů, pokud se tyto předměty do průměru mají započítávat. Toto se nastavuje ve formuláři Předměty (PM0010). Parametr je ale nutné nastavit před zapisováním předmětů studentům, změnou jeho nastavení se výsledky automaticky nepřepočítávají! V opačném případě je nutné spustit příslušné aktualizační skripty, které průměry přepočítají. Není-li parametr nastavený, platí hodnota N, tj. tyto předměty se nezapočítávají.

 • PREDMET_VICEZAPIS_NEABSOLVOVAN. ontrola vícekrát neabsolvovaného předmětu s vícezápisem

  Nejnižší úroveň: UNIVERZITA, datový typ: CHAR

  Pro klasické předměty platí, že pokud student předmět nezvládne např. na druhý zápis (dáno parametrem OPAKOVANY_ZAPIS_NESPLNENEHO) absolvovat, že má problém. U předmětů s vícezápisem se k tomu školy mohou stavět různě a proto je třeba nastavit tento parametr. Student může např. předmět neabsolvovat, potom absolvovat (tím se předchozí neúspěšný zápis "odmaže"), dále neabsolvovat a znovu neabsolvovat a potom má teprve problém. Pokud nastavíte NEKONTROLOVAT, tak systém nikdy nevyhodnotí, že by student vícekrát nesplnil předmět s vícezápisem. Pokud nastavíte VSECHNY, tak systém započítává všechny neúspěšné zápisy předmětu (tj. "neodmazává"). Pokud zvolíte JEN_BEZPROSTREDNE_PO_SOBE, tak systém započítává jen neúspěšné pokusy těsně po sobě (úspěšný pokus "maže" předchozí neúspěšné). Počet maxima neúspěšných pokusů, které vedou k problému je dán parametrem OPAKOVANY_ZAPIS_NESPLNENEHO. Pokud není parametr nastaven, bere se jako by byl nastaven na NEKONTROLOVAT.