Parametry databáze (SY0170)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Pomocí tohoto formuláře lze nastavovat globální parametry systému

Ovládání

Význam jednotlivých parametrů:

 • Název aplikace - nabývá v současné době hodnot STAG nebo STAG2, určuje, jaké menu se použije v případě, že není explicitně parametrem v command line určeno jinak

 • WEB adresář pro ikony - je adresář pro web, pokud ikony nejsou umístěny v adresáři gfx umístěnem ve stejném adresáři jako ostatní soubory. Je vztažen ke kořenovému adresáři WEB serveru.

  Příklad : /stag/web/grafika

 • Servisní e-mail - adresa, která se bude objevovat jako odkaz na webu - v prohlížení, tedy ne v příjímačkách (viz níže - E-mail pro přijímačky). Pokud nebude vyplněno, nebude se zobrazovat žádný odkaz.

  Příklad : stag@univerzita.cz

 • Modul absolvent, přijímačky - checkbox Ano/Ne (default Ne) zviditelňují příslušné položky v menu

 • Povolit zasílání zpráv, audit - checkbox Ano/Ne (default Ne) v systémových triggerech povolují nebo zakazují volání package pro audit resp. pro rozesílání zpráv

 • Omezení přístupu - žádné/fakultní/katedrální (default žádné) v systémových triggerech povolují nebo zakazují volání package pro omezení přístupu a zároveň slouží i jako parametr pro příslušnou funkci

 • URL pro přijímačky - url odkazu který se bude objevovat na úvodní stránce s informacemi o přijímacím řízení. Pokud nebude vyplněno, nebude se zobrazovat žádný odkaz.

  Příklad : http://www.studium.univerzita.cz

 • E-mail pro přijímačky - adresa, která se bude objevovat jako odkaz na webu na stránkách s výsledky přijímacího řízení. Pokud nebude vyplněno, nebude se zobrazovat žádný odkaz.

  Příklad : prijimacky@univerzita.cz

V současné verzi jsou prozatím využívány pouze: název aplikace, WEB adresář, servisní e-mail, URL pro přijímačky a E-mail pro přijímačky

Přístup

 • Administrátor