NAPOVEDA (NAPOVEDA)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Popis

Formulář s nápovědou a dalšími informacemi o prostředí a verzích.

Ovládání

Tento speciální formulář je volaný ze všech normálních formulářů na standardní klávesu [Nápověda], tj. většinou F1, nebo z menu formuláře.

Jeho obsah je rozdělený do několika záložek.

 • Nápověda

  - text nápovědy k formuláři, z kterého byl nápovědný formulář vyvolán

 • Kontext

  - kontextové informace o aktuálním poli, bloku, tabulce, uživateli, databázi a času

 • Audit

  - auditní položky aktuálního záznamu, tj. uživatel a datum založení spolu s uživatelem a datem poslední změny

 • PL/SQL

  - seznam pl/sql modulů spolu s číslem jejich verze

 • Par.DB

  - parametry databáze

 • Par.STAGu

  - parametry STAGu

 • Verze

  - informace o verzi volajícího formuláře, hlavního a aplikačního menu, standardní knihovny, nápovědného formuláře a login formuláře

Poznámky

Pro uživatele jsou podstatné záložky s nápovědou, s auditními informacemi a s čísly verzí pro hlášení případných chyb. Ostatní slouží hlavně pro potřeby vývojářů.

Přístup

Není omezen